December 30, 2015

[Sự kiện] 2016 Has Arrived! - Năm 2016 đã tới

[Sự kiện] 2016 Has Arrived!

Bắt đầu 31/12/2015 - 13 giờ VN
Kết thúc 08/01/2016 - 13 giờ VN
Happy New Year! - Chúc mừng năm mới
Mục tiêu:
Nằm trong top 10 kinh nghiệm phe bạn 
Điều kiện:
 • Làm được nhiều lần
Phần thưởng:
 • x2 Kinh nghiệm Kíp Lái

December 28, 2015

[Sự kiện] New Year Preparation - Chuẩn bị cho năm mới

[Sự kiện] New Year Preparation

Bắt đầu: 28/12/2015 từ 13h giờ VN
Kết thúc: 31/12/2015 từ 13h giờ VN

Nhiệm vụ: New Year Preparation
Mục tiêu:
Nằm trong top 10 kinh nghiệm kiếm được của phe bạn trong một trận đánh.
Điều kiện:
 • Tất cả các chế độ chơi trừ "Chiến đấu tới cùng"
 • Có thể làm nhiều lần
Rewards:
 • x3 Kinh nghiệm kíp lái


December 25, 2015

[Cuộc thi] Christmas Weekend Challenge

[Cuộc thi] Christmas Weekend Challenge

Nhiệm vụ/x5 EXP bắt đầu : 25/12/2015 13h giờ VN
Missions/x5 EXP kết thúc : 28/12/2015 13 giờ VN
Chú y: Thời gian bắt đầu và kết thúc sự kiện có thể sai lệch 30 phút.
Cơ chế:
 1. Người chơi phải tuân theo các giới hạn sau:
  • Sử dụng tăng cấp IV hoặc cao hơn.
  • Trận đánh ngẫu nhiên
  • Không được tham gia trung đội.
 2. Hoàn thành các yêu cầu sau giống nhau giữa các trận:
  • Chỉ tính các trận x5 chiến thắng đầu tiên.
  • Hoàn thành nhiệm vụ  Skillful Play: 
   • Mô tả nhiêm vụ Skillful Play (Huy chương):
    • Có được bất kỳ huy chương dưới đây:
     • High Caliber
     • Tank Sniper
     • Raider
     • Lucky
     • Shellproof
   • Skillful Play (Top 3)
    • Hoàn thành trận đánh và nằm top 3 kinh nghiệm phe bạn
 3. Hoàn thành các yêu cầu trên ít nhất 5 hoặc 10 trận.
 4. Không cần post hình tham gia sự kiện.
 5. Chỉ những trận đánh diễn ra trong thời gian sự kiện mới được tính. 
Phần thưởng:
 • Type 59 + Chỗ trống xưởng xe (5 giải)
  • Chọn ngẫu nhiên những người chơi hoàn thành thử thách ít nhất 10 trận.
 • 1,000 vàng (20 giải)
  • Chọn ngẫu nhiên những người chơi hoàn thành thử thách ít nhất 5 trận.
Quan trọng:
 • Người đoạt giải sẽ được thông báo qua bài viết thảo luận trong vòng 1 tuần kể từ sự kiện kết thúc. 
 • Phần thưởng sẽ được trao trong vòng 1 tuần kể từ khi người thắng cuộc được thông báo (thông thường sẽ sớm hơn) Cập nhật về trao giải sẽ được post trong bài viết thảo luận. 

December 24, 2015

[Sự kiện] Merry Christmas - Mừng Giáng Sinh

[Special] Merry Christmas

Bắt đầu: 25/12/2015 - 13h giờ VN
Kết thúc: 28/12/2015 - 13 giờ VN 
Merry Christmas (Giảm giá)
Tăng exp thưởng chiến thắng đầu tiên
Tất cả chiến thắng trong thời gian sự kiện sẽ được thưởng x5 Exp
Khuyến mãi đổi Exp thường sang Exp tự do

1 vàng = 35 EXP
Giảm 70%:
 •  Chi phi thay đổi hồ sơ kíp lai

Giảm 50%:
 •  Trang bị
 •  Chỗ trống doanh trại
* - GIảm giá này cũng có hiệu lực trên  Premium Shop.

Mission: Skillful Play (Huy chương)
Mục tiêu:
Kiếm được bất ký huy chương ở danh sách dưới:
 • High Caliber
 • Tank Sniper
 • Raider
 • Lucky
 • Shellproof
Điều kiện:
 • Sự dụng tăng cấp IV hoặc cao hơn
 • Chỉ với Trận đánh ngẫu nhiên
Phần thưởng:
 • x1.5 Kinh nghiệm kíp lái

Mission: Skillful Play Bonus (Top 3)
Mục tiêu:
Nằm trom top 3 kinh nghiệm phe bạn trong 1 trận đánh 
Điều kiện:
 • Sự dụng tăng cấp IV hoặc cao hơn
 • Chỉ với Trận đánh ngẫu nhiên
Phần thưởng:
 • x1.5 Kinh nghiệm  

[Sự kiệnl] March of Nations: USA

[Sự kiện] March of Nations: USA

Bắt đầu: 25/12/2015  @ 13:00 UTC+7 (06:00 UTC)
Kết thúc30/12/2015  @ 13:00 UTC+7 (06:00 UTC)
March of Nations: USA (Discounts)
Giảm 50%:
 •  Tất cả Tăng Mỹ từ cấp II - V
Giảm 30%:
 •  Tất cả Tăng Mỹ từ cấp VI - VII

March of Nations: Tier VIII - X discount
Lưu ý: Giảm giá chỉ có hiệu lực từ 15/12/2015 đến 24/01/2015 
Giảm giá 15%
 •  Tất cả các Tăng  từ cấp VIII - X