January 9, 2015

Simple Modification WOT - #1 Bài viết số một

Bài viết #1 #2 là chia sẻ những Mod ĐƠN LẺ để các bạn tiện lựa chọn
#3 Là mod Tổng hợp theo Bộ (Mod pack)

Nguồn gốc những mod này đa số là từ các diễn đàn WOT ở các sever khác! Như NA với EU với tác giả nổi tiếng như Aslain's, Locatan.... Riêng RU hơi có bất đồng ngôn ngữ chút nên sưu tầm hơi khó.

Nếu trang diễn đàn yêu cầu phải đăng nhập mới tải được thì bạn có thể dùng nick dưới đây mình chuẩn bị sẵn để tải
Nick dùng cho cả forum NA, EU và RU để log tải mod nếu yêu cầu:
ID: com.bbvn@gmail.com
Password: 123456789


1. Mod damage Panel (Hiển thị dam bị bắn bởi đối phương)
1.2 Damage Panel của GambitER Phiên bản tiếng anh   [NOT Ready] - Damage Panel của GambitER P/b tiếng Nga [9.15 Ready]

2. Mod Thống kê thành tích trận đánh trong xưởng xe ở mục thông báo

3.  Multi Hit Log v.1.9d - Hitlog, InBattle WN8, Damage Log, (no xvm required)

4. Replays Manager (Quản lý replay, lọc replay)

Replays Manager [NOT Ready]


5. Mod Mini map HD by Locastan

6. Mod Radial khi ấn nút Z (Mặc định) dùng để giao tiếp với team ngoài F1~F7 cho các bác ko giỏi tiếng anh hay type lâu

7. Mod XVM config theo Aslain's
Aslain's XVM Mod [9.15 Ready]
Mod này có 2 lựa chọn.
+ Lựa chọn 1 là bộ XMV của Aslain's + nhiều mod của Aslain's tổng hợp! Tải về và cài như phần mềm có thể lựa chọn nhưng cái mình cần. Đặc biệt có logo clan.
+ Lựa chọn 2 là XVM của Aslain's và 1 số mod cần thiết như hitlog, thời gian cap base, mini map, máu bay lên khi bắn...

8. Mod đồng hồ ở xưởng xe và trong trận

9. Gold Ammo Visibility Mod (makes APCR/HEAT hits visible) - Xác định loại đạn qua màu khói.

10. Mod Received Damage Announcer hiển thị chịu dam (Ai bắn mình, loại đạn gì, mất nhiêu dam và địch bắn mình load khoảng nhiêu giây cũng gần giống damage panel nhưng hiển thị ở thời điển ngắn khi chịu dam)

11. Mod Tâm ngắm
12. Mod Zoom 
Arty Zoom. Sniper Zoom.  [9.15 Ready]

13. Mod  Techtree - Cây công nghệ theo kiểu thẳng đứng như hồi xưa

14. Mod xưởng xe

15. Contour icon mod 

16. Mod biến xác xe thành màu trắng

16. White Dead Tanks HD [9.15 Ready]

17. WOT TWEAKER (Phần mềm dùng để tắt 1 số hiệu ứng) - Không khuyến khích sd
WOT TWEAKER [NOT Ready]
Chú thích
 - skome from the exhaust pipe : Khói từ ống xả
 - skome from the destroyed tank : khói từ xe tăng bị phá hủy
 - skome and fire when firing : khói và lửa khi bắn
 - effect of the shell explosion : hiệu ứng nổ trên giáp
 - effect of hitting a tank : hiệu ứng khi tấn công một xe tăng
 - effect of the tank destruction: hiệu ứng khi phá hủy xe tăng
 - effect of hitting a object : hiệu ứng khi tấn công một đối tượng
 - effect of the object destruction: Hiệu ứng khi đối tượng bị phá hủy
 - effect of tree shaking: hiệu ứng cây lay động
 - clouds : hiệu ứng đám mây

18. Mod ATAC! 100m (Cảnh báo khi kẻ địch cách <100m)
Mod ATAC! [NOT Ready]
Spoiler
 

19. Multilined Tank Carousel (Mod tăng 2 hàng lẻ)
20. Battle Assistant (arty camera modification) - Mod thay đổi góc bắn của pháo (Phím tắt G sau khi Shift)
Battle Assistant [9.15 Ready] - Bản 9.14 dùng tiếp được cho 9.15