January 9, 2015

MOD PACK's ruby1412 - #3 Bài viết số ba

MOD PACK's ruby1412 
Phiên bản 1.4

Thành phần bộ mod được tạo nên từ việc chắt lọc từ mod pack Aslain's, logo, 6s... phát hiện của 3ar0n và 1 số mod khác..
Riêng về phần tâm ngắm thì mình thích sài mặc định và ẩn mấy cái ko cần thiết nên các bạn muốn tâm ngắm khác thì phải tự cài thêm với lại mỗi người một sở thích.


1. CÀI ĐẶT:  Copy 2 thư mục MODS và RES_MODS vào thư mục game là xong.


- Mod xvm đã có sẵn trong gói mod với trường hợp bạn muốn kích hoạt để hiển thị thông tin người chơi thì phải lên web www.modxvm.com/en/ để kích hoạt. Trong video cũng hướng dẫn cách kích hoạt.

*Lưu ý: - Kích hoạt chỉ sử dụng được 14 ngày hết phải kích hoạt lại. Nếu bạn chơi nhiều máy thì add client cho tiện. Nếu xóa mod cài lại mod cũng phải kích hoạt lại.
- Một chú ý nữa là gói mod có chức năng tự động đăng nhập và lưu mật khẩu. Việc tick vào ô lưu mật khẩu chi nên dùng với người chơi ở nhà. Người chơi quán net mình không nên tick vào để phòng trường hợp đáng tiếc.

2. CLIP MINH HỌA (Bạn thắc mắc bản mod mình muốn cài trông ra sao thì xem clip minh họa)

3. HỎI ĐÁP:
1. Hỏi: Muốn xóa mod zoom cao phải làm như thế nào: 
Đáp: Bạn vào theo đường dẫn World_of_Tanks\res_mods\0.9.X\gui (Với là phiên bản game hiện tại) và xóa các file avatar_input_handler và avatar_input_handler.xml.orig

2. Hỏi: Muốn xóa mod zoom x30 trong chế độ sniper thì làm thế nào?
Đáp: Bạn vào World_of_Tanks\res_mods\0.9.X\gui và xóa file ZoomX đi là xong nếu không thì mở file ZoomX bằng notepad và sửa các tham số <zooms>2 4 8 16 24 30</zooms> theo ý của bạn. Trong đó 2 4 8 là các mức mặc định của game.

3. Hỏi: Tôi muốn bỏ zoom x2 mỗi khi ngắm shift thì làm thế nào?
Đáp: Bạn vào World_of_Tanks\res_mods\0.9.X\gui và xóa file NoScroll đi là xong hoặc mở file NoScroll bằng notepad và sửa số 2 bằng mức zoom cố định mà bạn muốn khi nhấn shift.

4. Hỏi: Tôi bị lỗi chữ ô vuông, lỗi hiển thị font chữ gói mod thì phải làm sao?
Đáp: Bạn tải font chữ ở ĐÂY và ĐÂY về cài đặt là xong.

5. Hỏi: Tôi muốn xưởng xe nhiều hơn 2 hàng thì làm thế nào?
Đáp: Bạn vào đường dẫn World_of_Tanks\res_mods\configs\xvm\Aslain mở file carousel.xc bằng Notepad tìm dòng "rows": 2, và sửa số 2 bằng số hàng bạn muốn. Rồi save lại là xong.  NẾU bạn muốn thay đổi độ to nhỏ của ô xe thì tìm dòng  "zoom": 0.8, sửa số 0.8  bằng kích thước bạn muốn. Ví dụ 0.5 nếu muốn nhỏ hơn nữa. Và 1.0 là kích thước mặc định của game.

4. DOWNLOAD:  Cập nhật  gói F và B bản 1.4 (24/02/2019) - 
F = Full, Đầy đủ:                    P14_V1_F          - Clip Preview F
B = Basic, Cơ bản đủ dùng:  P14_V1_B           - Clip Preview B

- Các thứ Linh tinh khác