January 23, 2015

[9.6] Sever Test - Chính xác sẽ bị nerf ở 9.6 được minh họa ở video

Nguồn: For the recordNhư các bạn thấy đạn hầu như hoặc rất ít bay vào giữa tâm.No comments:

Post a Comment