January 19, 2015

Thông tin NPH ngày 19/01

Nguồn V-Tanker FB

- Thông số giáp các tank HD mới ở 9.6 bị leak chưa dc chính xác, tốt nhất cứ chờ public test.
- Có quá nhiều than phiền về Nhiệm vụ cá nhân , nhiều nhiệm vụ phải nói quá khó, dev sẽ xem xét lại nhưng ko hứa trước. Nhiệm nhiệm vụ của Invidual Mission đáng lẽ phải chuyển thành "Finding lucky mission" mới đúng, rất nhiều nhiệm vụ phải mong chờ vào may mắn chứ ko phải kỹ năng người chơi.
- LT Pháp sẽ ko dc buff vì hiện tại chúng khá ổn so với các LT sẽ dc buff sắp tới.
- Afk Panther sẽ dc thay thế bằng SP.I.C. Cái này nói lâu rồi, mà chưa thấy gì, lâu lâu cứ nhai đi nhai lại.
- Dự định WT E-100 cũng sẽ bị thay thế bằng con khác nếu kiếm dc tank thay thế phù hợp.

No comments:

Post a Comment