January 16, 2015

Thông tin từ NPH 16/01Nguồn:V-Tanker FB

Thay đổi chính ở 9.6

Tầm nhìn của tất cả TD sẽ bị giảm nhẹ nhất là 10m, nặng nhất là 90m
- Оbject 268 nert từ 400 về 370
- Object 263 nerf từ 410 về 390
- Object 704 nerf từ 390 về 360
- ISU-152 nert từ 370 về 350
- Т-34 buff từ 240 lên 320 (stock turret)
- SU-85B nert từ 390 về 310
- SU-76 nert từ 350 về 290
- Waffentrager auf E 100 nert từ 420 về 380
- Waffentrager auf Pz. IV nert từ 410 về 370
- JagdPz E-100 nert từ 400 về 390
- Rhm.-Borsig Waffentrager nert từ 400 về 360
- JagdPanther II nert từ 380 về 360
- Sturer Emil nert từ 400 về 370
- Jagdpanther nert từ 370 về 350
- Nashorn nert từ 390 về 360

- Pz.Sfl. IVc nert từ 380 về 340
- Marder 38T nert từ 360 về 320
- Marder II nert từ 350 về 310
- Panzerjager I nert từ 330 về 300
- T110E4 nert từ 400 về 390
- T110E3 nert từ 400 về 390
- T29 buff từ 330 lên 350 (stock turret)
- T40 nert từ 400 về 310
- T67 nert từ 370 về 340 (elite turret)
nert từ 350 to 320 (stock turret)
- M8A1 nert từ 370 về 320 (both turrets)
- T82 nert từ 370 về 300
- AMX 50 Foch (155) nert từ 400 về 380
- AMX 50 Foch nerf 390 về 380
- ARL 44 buff 330 lên 350 (elite turret)
320 lên 340 (stock turret)
- S35 CA nerf 400 còn 340
- UE 57 nerf 360 còn 320
- Renault FT AC nerf 330 còn 300
- FV215b (183) nerf 400 còn 390
- Alecto nerf 390 còn 330
- Valentine AT nerf 360 còn 320
- Universal Carrier 2-pdr nerf 330 còn 300
- M41 và T37 sẽ bị nerf
- T21, 59-16, WZ-131, WZ-132, МТ-25, Т-54 Обл., Т71, Auf. Panther. dc buff
- Balance lại Mines
- Cho phép đào tạo kíp lái sang một vai trò khác

No comments:

Post a Comment