February 6, 2015

[CW] Hưởng ứng TREO CỜ trên bản đồ CW nhân dịp 03/04/2016
Từ khi anh em Việt Nam tham gia WOT việc treo cờ vào mỗi dịp lễ lớn vốn là truyền thống của cộng đồng người Việt chúng ta. Việc giữ gìn và phát huy truyền thống là điều đáng trân trọng nhất là khi tham gia ở sân chơi quốc tế. Và để truyền thống này càng đẹp hơn trong mắt các bạn nước ngoài nói riêng, và trong nước nói chung mình mạo muội đưa ra 1 MẪU CỜ CHUNG để các anh em CHỈ HUY clan cùng nhau thống nhất treo vào 30/4 - 01/05

THỜI GIAN: Từ nay cho đến hết dịp 30/4 - 01/05. Tùy vào khả năng mỗi clan thu xếp miễn là phải trước 29/08

CỜ:
Link hình http://i.imgur.com/w7QB0nz.jpg

Dịp quốc khánh 2/9/2014


Dịp 30/4 - 1/5/2014  (Bản đồ ASIA giai đoạn còn 2 map)

Northern Europe


Dịp 30/4 - 1/5/2015Dịp 02/09/2015