April 27, 2015

[Replay] Pháo đài chế độ Cướp Thành giữa VPA và LUCK

April 9, 2015

[Replay hay] Khi troller xuất hiện trong WOT ^.^

April 5, 2015

[Replay hay] Charioteer .. 9840 Dam và kết thúc bất ngờ