April 27, 2015

[Replay] Pháo đài chế độ Cướp Thành giữa VPA và LUCK