May 9, 2015

[9.12] Free camera for replay

  • How to install: (Cài đặt)
Copy it in your World of Tanks mod folder (example: С:\Games\World Of Tanks\res_mods\0.9.7\gui\)
Copy file avatar_input_handler.xml vào thư mục gui theo đường dẫn World Of Tanks\res_mods\0.9.7\gui\
  • How to use: (Cách dùng)
- start a replay - Mở replay
- wait until the countdown (battle start) finishes - Chờ hết thời gian đếm giây
- click twice with LMB - Click màn hình để mở chế độ tự do
- press F3 to “untie” the camera from your tank - Ấn  F3 để bật camera tự do
- profit! - Xong
  • Controls: (Điều khiển)
- Shift+N enables/disables aiming reticle (enable to see the center of the screen) - Shift + N để tắt bật tâm ngắm chữ thập
- W,S,A,D moves the camera - Di chuyển camera lần lượt Tiến, Lùi, Trái, Phải
- Q,D or mouse wheel makes the camera go up or down - Q, D hoặc dùng con lăn để di chuyển camera lên xuống
- Ins, Del zooms the camera - Insert, Delete để zoom camera
- V disables the game interface - V để tắt giao diện game
- 1,2,3 etc. sets the camera movement speed - 1, 2,3~9 để chỉnh tốc độ di chuyển camera
- P activates the smooth camera flight - P bật chế độ camera bay cho hình ảnh được mượt (Kiểu gắn camera lên máy bay đồ chơi để quay vậy)
- X levels the camera with the ground - Không rõ chức năng lắm
- CAPS+Z enables the vehicle markers while the interface (V key) is disabled) - Sau khi ấn V để tắt giao diện game thì ấn thêm Caps Lock + Z để hiện thị thanh máu 2 bên.

DOWNLOAD/LINK TẢI
Hiện tại mod đã được tích hợp vào các gói mod F và B. Mở replay, mở khóa cố định camera rồi ấn F3.