May 9, 2015

[ClanWar] -AOW- vs PANZA (ASIA) - 06/06/15

Một trận clan war giữa -AOW- với PANZA. Với tinh thần troll là chính AOW sử dụng hầu hết là tank 8 9 nhưng không ngờ lại có thể chiến thắng được PANZA với 15 xe 10. Muốn biết họ làm thế nào chúng ta cùng xem nhé.