May 6, 2015

[ReplayVN] Jadpather II, IS 3 cân team và trung đội med Leo1, Bc25t team workJadpanther II của 1_hit_banh_dit [GVN-P] deal 5k9 dam, 8 kill và hơn 1k4 exp trắng và thêm một chút may mắnClick để phóng to hình

IS-3 của bạn có nick name khá thu vị là ngukinhvai [INB4] một mình cân 5 gây được 5k dam, 8 kill.
Click để phóng toTrung đội med gánh team Helden [VM]

Click để phóng to hình