May 15, 2015

[ReplayVN] M40/M43 5k dam, 1k4 basic exp and T54 LT 5k6 dam, 1k9 basic exp


Đầu tiên chúng ta xem _UItra_Violet_ [VPA] thể hiện kỹ năng bắn pháo M40/M43 ở thời điểm mà mod góc nhìn mới cho pháo đang rất phổ biến.
Tiếp theo là đến replay của _eL_PayAsO bắn T54 LT gây được số dam khá lớn là 5k6 và 1k9 exp