May 5, 2015

[ReplayVN] Obj.140 7k8 dam và Obj.263 gánh team lội ngược dòng


Cùng xem Obj.140 của Legend_390 [VM] gây được 7k8 dam và thắng ở những giây cuối cùng


Tiếp theo là đến Obj.263 của ThanhNguyenVN[SWA] gánh team lội ngược dòng đem lại chiến thắng cho team.