May 9, 2015

[ReplayVN] T34 - 3 Marks - 6375 damaged and 149k credits

Replay được đóng góp bởi  WS_Dandelion_SW [VPA]. Một replay hay T34 có 3 sao mức độ nguy hiểm gây được 6k3 dam thiệt hại lội ngược dòng đem lại chiến thắng và thu được 149k bạc. Một con số đáng nể