May 6, 2015

Thông tin hình ảnh về Tank premium M4A1 Revalorise (MT Tier 8 French) và SP I.C (LT Tier 7 Germany) thay cho Aufk.Panther


Nguồn: V-Tanker

M4A1 Revalorise, hàng viện trợ của Mẽo cho Pháp. Có thể là tank phần thưởng event.
Class: Med Tier 8
Máu (HP): 1400
Động cơ: 460 mã lực
Nặng: 35 tấn
Công suất: 13.14 mã lực/tấn
Tốc độ: 40/16 (Tiến/Lùi)
Xoay thân: 40
Xoay tháp: 43.8
Hệ số cản: 1/1.1/2.3
Tầm nhìn: 390m
Radio: 750m
Giáp thân: 50.8/38.1/...
Giáp tháp: 63.5/63.5/20
Gun: 105mm D1504 L/51
Dam: 390
Xuyên: 200
ROF: 4.4v/phút
DPM: 1743
Nạp đạn: 13.4s
Chính xác: 0.345
Thời gian ngắm: 3.07
Nâng/Hạ nòng: +15/-5


______________________________________________________


SP I.C người thay thế afk panther sắp tới.

Loại: Tier 7 LT
Máu: 880
Động cơ: 195 Mã lực
Nặng: 9,5 tấn
Công suất: 20,53 Mã lực/tấn
Tốc độ: 58/22 km/h
Xoay thân: 40
Xoay tháp: 45,9 deg/s
Hệ số cản: 0,959/1,055/1,822
Tầm nhìn: 380m
Radio: 750
Giáp thân: 10/10/?
Giáp tháp: 15/10/?
Súng: 90mm Drum 3 viên, delay 3s mỗi phát
Dam: 240
Xuyên: 180
ROF (Phát trên phút): 7,037
DPM (Dam trên phút): 1688,8
Nạp đạn: 19,58 (Drum)
Chính xác: 0,364
Thời gian ngắm: 2,3s
Hạ nòng: -10
Sơ tốc đạn siêu tệ, chỉ có 630.