June 28, 2015

[9.17] Battle Assistant - Mod thay đổi góc bắn của pháoDOWNLOAD/TẢI Ở ĐÂY -Phiên bản 1.39

Link nguồn của tác giả bên RU 

Cài đặt: Copy thư mục scripts dán vào World_of_Tanks\res_mods\0.9.X
với X là phiên bản của game

Để sử dụng, sau khi nhấn Shift để ngắm pháo thì ấn thêm G để chuyển sang góc bắn này.