June 24, 2015

[Armageddon] VPA vs -4S- - Winterberg

Một replay về chiến dịch vừa rồi! 4S tuy đánh tank 10 chưa mạnh nhưng với tank 8 thì 4S lại là một đối thủ đáng gờm với VPA. Và đợt chiến dịch vừa rồi VPA phải nỗ lực rất nhiều mới đạt được thứ hạng cao trước sự cản phá của -4S- góp cho các bạn cái nhìn phần nào về chiến dịch.