June 24, 2015

[RNG] RNG of the Day #3 and #4

#3 Là clip KV-2 sử dụng nòng 152 snip chết 3 mạng với 3 phát bắn liên tiếp cùng pha blind shot may mắn vị trí med và LT thường ra lấy sight


#4 Sẽ cho các bạn thấy với 2 phát bắn liên tiếp nổ thùng đạn 2 xe.