June 20, 2015

Thông tin NPH 19/06/15

Nguồn: V-Tanker

- Có thể sớm nhất tuần sau sẽ có test 9.9
Patch note 9.9 supertest:
- VK 45.02B dc thay thế bằng Mauschen
- AFK Panther dc thay thế bằng SPIC
- Các tank sau dc lên HD model: M46, T-62A, Type-59, Type-62, T110E3, Conqueror, Churchill VII, M6A2E1, AMX 50 100, T23E3, T-28, FCM50T, Caernarvon, Panther M/10.
- Điều chỉnh, fix lại model va chạm 18 tank, trong đó có các tank HD mới kể trên.
- STA-2, Type 62 dc buff
- Balance lại 2 map Swamp,Highway, xem hình bên dưới
- Làm lại vài hiệu ứng phá hủy của vài vât thể.
- Tối ưu hóa triệt để engine game
- Nâng cấp hiệu ứng ánh sáng và mặt nước.
- Thêm vào hệ thống khử răng cưa TXAA.
- Nâng cấp hiệu ứng ánh sáng , vân bề mặt của sắt thép, tạo cảm giác thật hơn.
- Nâng cấp hiệu ứng đổ bóng đồng thời tối ưu hóa.
- Thêm vào hiệu ứng đổ bóng cho cỏ.
- Tối ưu hóa và tăng cướng các hiệu ứng hậu kỳ: Bloom, God rays, lens flare.
- Tối ưu hóa và tăng cường hiệu ứng HBAO(SSAO) - Hiệu ứng đổ bóng tạo chiều sau vật thể 3D.
- Ngoài ta fix vài lỗi lặt vặt khác.