July 5, 2015

Thông tin Centurion Action X


Nguồn: V-TankerSẽ thay thế FV4202 vào CUỐi NĂM, những ai CÓ , NHỚ LÀ PHẢI CÓ FV4202 trong garage sẽ dc nhận nhiệm vụ lấy free FV4202 premium tier 8. FV215b sẽ bị gỡ hoàn toàn khỏi game và thay thế bằng Chieftain. Cả 2 tank 10 của Anh điều dc thay thế cùng thời điểm.

Thông số Centurion (Model chưa hoành chỉnh)
Tier: 10 Med
HP: 1950
Động cơ: 1040hp
Nặng: 55 tấn
Công suất: 18.91 hp/tấn
Speed: 45/20
Xoay thân: 45
Xoay tháp: 41.7
Hệ số cản: 0,671/0,767/1,534
View: 410
Radio: 782

Gun: 105mm L7 "thần thánh"
Dam: 390/390/480
Penetration: 268/330/105 (APCR/HEAT/HESH)
ROF: 7,276
DPM: 2837,5
Reload: 8,247
Accuracy: 0,307
Aimtime: 2,01s
Depression: -10/+20

Chỉ số lớp giáp hình cuối:

1. 93mm
2. 188mm
3. 164mm (179mm hiệu quả nghiên)
4. 243mm (330mm hiệu quả nghiên)
5. 205mm
6. 307mm
7. Khu vực auto ricochet
8. 127mm
9. 110mm
10. 143mm
11. 90mm
12. 140mm