August 1, 2015

[Event] Tổng hợp các sự kiện sinh nhật WG 17 tuổi - Phần 1PHẦN 1: Khuyến mại Tuần: Wargaming Mừng Sinh nhật Tuổi 17


Khuyến mại Tuần: Wargaming Mừng Sinh nhật Tuổi 17

Bắt đầu Sự kiện: 1/8/2015 (thứ 7) @ 12:30 - 13:00 giờ VN
Kết thúc Sự kiện: 17/8/2015 (thứ 2) @ 12:30 - 13:00 giờ VN

Giảm giá


1-3/8: WG 17th Anniversary - SPG
Chú ý: Giảm giá chỉ khả dụng trong khoảng 1-3/8.
Increased First Victory bonus
 •  x3 EXP cho tất cả Chiến thắng Đầu tiên.
Giảm giá lên đến 50% cho:
 •  Toàn bộ Pháo tự hành Cấp II - V 
 •  Vật phẩm
Giảm giá lên đến 30% cho:
 •  Toàn bộ Pháo tự hành Cấp VI - VII
Giảm giá lên đến 15% cho:
 •  Toàn bộ Pháo tự hành Cấp VIII - X

7-10/8: WG 17th Anniversary - MT
Chú ý: Giảm giá chỉ khả dụng trong khoảng 7-10/8.
Increased Crew EXP bonus
 • x3 EXP Kíp lái cho tất cả các trận đánh (trừ chế độ Áp đảo).
Giảm giá lên đến 50% cho:
 •  Toàn bộ Tăng hạng trung Cấp II - V
 •  Chi phí (Tái) huấn luyện kíp lái
 •  Chi phí reset kỹ thuật kíp lái
 •  Pz.Kpfw. S35 739 (f)
 •  Matilda IV
 •  Matilda Black Prince
 •  T-25
 •  Chi-Nu Kai
Giảm giá lên đến 30% cho:
 •  Toàn bộ Tăng hạng trung Cấp VI - VII
Giảm giá lên đến 15% cho:
 •  Toàn bộ Tăng hạng trung Cấp VIII - X

14-17/8: WG 17th Anniversary - HT
Chú ý: Giảm giá chỉ khả dụng trong khoảng 14-17/8.
Increased First Victory bonus
 • x5 EXP cho toàn bộ Chiến thắng Đầu tiên
Giảm giá lên đến 50% cho:
 •  Toàn bộ Tăng hạng nặng Cấp II - V 
 •  Thiết bị
Giảm giá lên đến 30% cho:
 •  Toàn bộ Tăng hạng nặng Cấp VI - VII
Giảm giá lên đến 15% cho:
 •  Toàn bộ Tăng hạng nặng Cấp VIII - X
3-7/8: WG 17th Anniversary - TD
Chú ý: Giảm giá chỉ khả dụng trong khoảng 3-7/8.
Giảm giá lên đến 50% cho:
 •  Toàn bộ Pháo chống tăng Cấp II - V
 •  Ngụy trang
 •  Biểu tượng và Chữ khắc
Giảm giá lên đến 30% cho:
 •  Toàn bộ Pháo chống tăng Cấp VI - VII
 •  Dicker Max
 •  SU-100Y
 •  SU-122-44
 •  AT 15A
Giảm giá lên đến 15% cho:
 •  Toàn bộ Pháo chống tăng Cấp VIII - X
 •  8,8cm Pak 43 Jagdtiger

10-14/8: WG 17th Anniversary - LT
Chú ý: Giảm giá chỉ khả dụng trong khoảng 10th - 14th/8.
Increased First Victory bonus
 • x3 EXP cho toàn bộ Chiến thắng Đầu tiên.
Giảm giá lên đến 50% cho:
 • Toàn bộ Tăng hạng nhẹ Cấp II - V
 •  Chỗ chứa trong Doanh trại
Giảm giá lên đến 30% cho:
 •  Toàn bộ Tăng hạng nhẹ Cấp VI - VII
Giảm giá lên đến 15% cho:
 •  Toàn bộ Tăng hạng nhẹ Cấp VIII - X


Nhiệm vụ


1-17/8: WG 17th Anniversary - SU85I Nhiệm vụ Bổ sung
Chú ý: Nhiệm vụ chỉ khả dụng trong khoảng 1-17/8.
Nhiệm vụ
Thu thập các token sau bằng cách hoàn thành nhiệm vụ tương ứng:
 • Token A Mừng Sinh nhật Tuổi 17
 • Token B Mừng Sinh nhật Tuổi 17
 • Token C Mừng Sinh nhật Tuổi 17
 • Token D Mừng Sinh nhật Tuổi 17
 • Token E Mừng Sinh nhật Tuổi 17
Phần thưởng:
 • SU-85I
 • Chỗ trống trong ga-ra

3-7/8: WG 17th Anniversary - TD (Nhiệm vụ)

Chú ý: Nhiệm vụ chỉ khả dụng trong khoảng 3-7/8.
Nhiệm vụ B
Gây 20.000 thiệt hại trong Trận đánh Ngẫu nhiên (không giới hạn số trận đánh).
 • Lái xe từ Cấp IV trở lên
 • Mỗi tài khoản chỉ làm 1 lần
Phần thưởng:
 • Token B Mừng Sinh nhật Tuổi 17
 • 3x Hộp sửa chữa loại lớn

TD Hunting
Tiêu diệt 1 pháo chống tăng trong 1 Trận đánh Ngẫu nhiên.
 • Lái xe từ Cấp III trở lên
 • Làm nhiều lần
Phần thưởng:
 • x1.5 EXP Kíp lái

Trials and Tribulations
Gây nhiều sát thương nhất đội trong một Trận đánh Ngẫu nhiên
 • Lái pháo chống tăng từ Cấp III trở lên
 • Mỗi ngày làm một lần
Phần thưởng:
 • 2x Bộ cứu thương loại lớn

TDs - Practical Application
Tiêu diệt 20 xe trong Trận đánh Ngẫu nhiên (không giới hạn số trận đánh).
 • Lái pháo chống tăng từ Cấp III trở lên
 • Mỗi ngày làm một lần
Phần thưởng:
 • 2x Bộ sửa chữa loại lớn
 • 2x Bình chữa cháy tự động

Tank Destroyer Trial
Hoàn thành 'Nhiệm vụ: Trials and Tribulations' và Nhiệm vụ: TDs - Practical Application' một lần.
 • Mỗi tài khoản làm một lần
Phần thưởng:
 • 1x '+100% EXP Kíp lái' Trợ cấp Cá nhân
  • Dùng trong 2 tiếng
  • Không hạn dùng
  • Không cộng dồn Booster cùng loại

7-10/8: WG 17th Anniversary - MT (Nhiệm vụ)

Chú ý: Nhiệm vụ chỉ khả dụng trong khoảng 7-10/8.
Nhiệm vụ C
Giành huân cương Defender trong một Trận đánh Ngẫu nhiên
 • Lái xe từ Cấp IV trở lên
 • Mỗi tài khoản chỉ làm 1 lần
Phần thưởng:
 • Token C Mừng Sinh nhật Tuổi 17
 • 3x Bình chữa cháy tự động

Medium Hunting
Tiêu diệt 1 Tăng hạng trung trong một Trận đánh Ngẫu nhiên.
 • Lái xe từ Cấp III trở lên
 • Làm nhiều lần
Phần thưởng:
 • x1.2 EXP

Flanker
Gây thiệt hại cho ít nhất 3 xe địch và di chuyển ít nhất 1 km trong một Trận đánh Ngẫu nhiên.
 • Lái tăng hạng trung từ Cấp III trở lên
 • Làm nhiều lần
Phần thưởng:
 • x1.2 EXP

Keep them on their Toes
Hoàn thành 'Nhiệm vụ: Flanker' 15 lần.
 • Mỗi tài khoản chỉ làm một lần
Phần thưởng:
 • 1x '+50% EXP Kíp lái' Trợ cấp Cá nhân
  • Dùng trong 6 tiếng
  • Không hạn dùng
  • Không cộng dồn Booster cùng loại

Medium Mauler
Tiêu diệt 1 tăng hạng trung trong một Trận đánh Ngẫu nhiên.
 • Lái xe từ Cấp III trở lên
 • Làm nhiều lần
Phần thưởng:
 • x1.5 EXP Kíp lái

Supporting Fire
Bắn cháy ít nhất 10 xe hoặc xuyên giáp và phá hủy ít nhất 1 xe trong Trận đánh Ngẫu nhiên.
 • Lái tăng hạng trung từ Cấp III trở lên
 • Làm nhiều lần
Phần thưởng:
 • x1.2 EXP

Solid Contributor
Hoàn thành 'Nhiệm vụ: Supporting Fire'15 lần.
 • Mỗi tài khoản chỉ làm 1 lần
Phần thưởng:
 • 1x '+5% EXP' Trợ cấp Cá nhân
  • Dùng trong 6 tiếng
  • Không hạn dùng
  • Không cộng dồn Booster cùng loại

Mediums - With Honours
Hoàn thành 'Nhiệm vụ: Solid Contributor' và Nhiệm vụ: Keep them on their Toes' một lần.
 • Mỗi tài khoản làm một lần
Phần thưởng:
 • 1x Kính quang học
1-3/8: WG 17th Anniversary - SPG (Nhiệm vụ)

Chú ý: Nhiệm vụ chỉ khả dụng trong khoảng 1-3/8.
Nhiệm vụ A
Gây 15.000 thiệt hại trong Trận đánh Ngẫu nhiên (không giới hạn số trận đánh).
 • Lái xe từ Cấp IV trở lên
 • Mỗi tài khoản chỉ làm 1 lần
Phần thưởng:
 • Token A Mừng Sinh nhật Tuổi 17
 • 3x Bộ cứu thương loại lớn

Seeing the Unseen
Tiêu diệt 1 tăng hạng nhẹ hay pháo tự hành trọng một Trận đánh Ngẫu nhiên.
 • Lái xe từ Cấp III trở lên
 • Làm nhiều lần
Phần thưởng:
 • x1.5 EXP Kíp lái

Creating Opportunities
Phát hiện ít nhất 1 xe và gây ít nhất 400 sát thương hỗ trợ trong một Trận đánh Ngẫu nhiên.
 • Lái tăng hạng nhẹ Cấp III - VIII
 • Làm nhiều lần
Phần thưởng:
 • x1.5 EXP

Direct and Indirect Damage
Phá hủy xích của một xe địch và gây ít nhất 750 thiệt hại trong một Trận đánh Ngẫu nhiên.
 • Lái pháo tự hành từ Cấp III or higher SPG trở lên
 • Làm nhiều lần
Phần thưởng:
 • x1.2 EXP

The Eyes of your Team
Hoàn thành 'Nhiệm vụ: Creating Opportunities' 5 lần.
 • Mỗi tài khoản làm một lần
Phần thưởng:
 • 1x '+5% EXP' Trợ cấp Cá nhân
  • Dùng trong 6 tiếng
  • Không hạn dùng
  • Không cộng dồn Booster cùng loại

Long-Range Support
Hoàn thành 'Nhiệm vụ: Direct and Indirect Damage' 5 lần.
 • Mỗi tài khoản làm một lần
Phần thưởng:
 • 1x '+50% EXP Kíp lái' Trợ cấp Cá nhân
  • Dùng trong 6 tiếng
  • Không hạn dùng
  • Không cộng dồn Booster cùng loại

LT/SPGs - With Honours
Hoàn thành 'Nhiệm vụ: The Eyes of your Team' và Nhiệm vụ: Long-Range Support' một lần.
 • Mỗi tài khoản làm một lần
Phần thưởng:
 • 1x Lưới Ngụy trang

10-14/8: WG 17th Anniversary - LT (Nhiệm vụ)

Chú ý: Nhiệm vụ chỉ khả dụng trong khoảng 10-14/8.
Nhiệm vụ D
Phá hủy 10 xe địch trong Trận đánh Ngẫu nhiên (không giới hạn số trận đánh).
 • Lái xe từ Cấp IV trở lên
 • Mỗi tài khoản chỉ làm 1 lần
Phần thưởng:
 • Token D Mừng Sinh nhật Tuổi 17
 • 1x '+10% EXP' Trợ cấp Cá nhân
  • Dùng trong 4 tiếng
  • Không hạn dùng
  • Không cộng dồn Booster cùng loại

Light Hunting
Tiêu diệt 1 tăng hạng nhẹ trong một Trận đánh Ngẫu nhiên.
 • Lái xe từ Cấp III trở lên
 • Làm nhiều lần
Phần thưởng:
 • x1.5 EXP Kíp lái

14-17/8: WG 17th Anniversary - HT (Nhiệm vụ)

Chú ý: Nhiệm vụ chỉ khả dụng trong khoảng 14-17/8.
Nhiệm vụ E
Giành huân chương Top Gun trong một Trận đánh Ngẫu nhiên.
 • Lái xe từ Cấp IV trở lên
 • Mỗi tài khoản chỉ làm 1 lần
Phần thưởng:
 • Token E Mừng Sinh nhật Tuổi 17
 • 1 ngày Premium

Heavy Hunting
Tiêu diệt 1 tăng hạng nặng trong một Trận đánh Ngẫu nhiên.
 • Lái xe từ Cấp III trở lên
 • Làm nhiều lần
Phần thưởng:
 • x1.5 EXP Kíp lái

Heavy Hitters
Tiêu diệt ít nhất 4 xe địch trong một Trận đánh Ngẫu nhiên.
 • Lái tăng hạng nặng từ Cấp IV trở lên
 • Mỗi ngày làm một lần
Phần thưởng:
 • 2x Bộ cứu thương loại lớn

Angling your Armour
Chặn ít nhất 1.500 thiệt hại bằng giáp trong một Trận đánh Ngẫu nhiên.
 • Lái tăng hạng nặng từ Cấp IV trở lên
 • Làm nhiều lần
Phần thưởng:
 • x1.2 EXP

Brawler
Gây thiệt hại bằng hoặc nhiều hơn HP của xe bạn trong một Trận đánh Ngẫu nhiên.
 • Lái tăng hạng nặng từ Cấp IV trở lên
 • Làm nhiều lần
Phần thưởng:
 • x1.2 EXP

Trading Blows Effectively
Hoàn thành 'Nhiệm vụ: Angling your Armour' 15 lần.
 • Mỗi tài khoản chỉ làm 1 lần
Phần thưởng:
 • 1x '+5% EXP' Trợ cấp Cá nhân
  • Dùng trong 6 tiếng
  • Không hạn dùng
  • Không cộng dồn Booster cùng loại

Advancing your Frontline
Hoàn thành 'Nhiệm vụ: Brawler' 15 lần.
 • Mỗi tài khoản chỉ làm 1 lần
Phần thưởng:
 • 1x '+50% EXP Kíp lái' Trợ cấp Cá nhân
  • Dùng trong 6 tiếng
  • Không hạn dùng
  • Không cộng dồn Booster cùng loại

Heavies - With Honours
Hoàn thành 'Nhiệm vụ: Trading Blows Effectively' và Nhiệm vụ: Advancing your Frontline' một lần.
 • Mỗi tài khoản làm một lần
Phần thưởng:
1x Bộ truyền động đặt súng cải tiến


_________________________