August 1, 2015

[Event] Wargaming Mừng Sinh nhật Tuổi 17 - Phần 2


Phần 2: [Nhiệm vụ] Wargaming Mừng Sinh nhật Tuổi 17 
[Cuộc thi] Nhiệm vụ: Wargaming Mừng Sinh nhật Tuổi 17

Bắt đầu Sự kiện: 1/8/2015 lúc 14:00 (giờ VN)
Kết thúc Sự kiện: 17/8/2015 lúc 14:00 (giờ VN)

Quy định:
 1. Hoàn thành nhiệm vụ chào mừng để tham gia chương trình quay số may mắn dành cho mỗi loại nhiệm vụ:
  • Nhiệm vụ A: 1/8/2015 lúc 13:00 (giờ VN) đến 3/8/2015 lúc 13:00 (giờ VN)
   • Tham gia Trận đánh Ngẫu nhiên.
   • Lái xe từ Cấp 4 trở lên.
   • Mỗi tài khoản chỉ được làm 1 lần.
   • Gây ra tổng cộng 15.000 thiệt hại (không giới hạn số trận đánh).
  • Nhiệm vụ B: 3/8/2015 lúc 13:00 (giờ VN) đến 7/8/2015 lúc 13:00 (giờ VN)
   • Tham gia Trận đánh Ngẫu nhiên.
   • Lái xe từ Cấp 4 trở lên.
   • Mỗi tài khoản chỉ được làm 1 lần.
   • Gây ra tổng cộng 20.000 thiệt hại (không giới hạn số trận đánh).
  • Nhiệm vụ C: 7/8/2015 lúc 13:00 (giờ VN) đến 10/8/2015 lúc 13:00 (giờ VN)
   • Tham gia Trận đánh Ngẫu nhiên.
   • Lái xe từ Cấp 4 trở lên.
   • Mỗi tài khoản chỉ được làm 1 lần.
   • Giành danh hiệu Defender.
  • Nhiệm vụ D: 10/8/2015 lúc 13:00 (giờ VN) đến 14/8/2015 lúc 13:00 (giờ VN)
   • Tham gia Trận đánh Ngẫu nhiên.
   • Lái xe từ Cấp 4 trở lên.
   • Mỗi tài khoản chỉ được làm 1 lần.
   • Tiêu diệt 20 xe địch (không giới hạn số trận đánh).
  • Nhiệm vụ E: 14/8/2015 lúc 13:00 (giờ VN) đến 17/8/2015 lúc 13:00 (giờ VN)
   • Tham gia Trận đánh Ngẫu nhiên.
   • Lái xe từ Cấp 4 trở lên.
   • Mỗi tài khoản chỉ được làm 1 lần.
   • Giành danh hiệu Top Gun.
 2. Chụp ảnh màn hinh thanh Điểm Cá nhân trong màn hình Kết quả Trận đánh để chứng minh bạn đã hoàn thành nhiệm vụ chào mừng (Nhiệm vụ A, Nhiệm vụ B, Nhiệm vụ C, Nhiệm vụ D hoặc Nhiệm vụ E).
 3. Gửi ảnh màn hình đến các đường link tương ứng sau đây:
 4. Hạn cuối tham dự:
  • Nhiệm vụ A: 3/8/2015 lúc 14:00 (giờ VN)
  • Nhiệm vụ B: 7/8/2015 lúc 14:00 (giờ VN)
  • Nhiệm vụ C: 10/8/2015 lúc 14:00 (giờ VN)
  • Nhiệm vụ D: 14/8/2015 lúc 14:00 (giờ VN)
  • Nhiệm vụ E: 17/8/2015 lúc 14:00 (giờ VN)

Phần thưởng (chọn thông qua quay số may mắn):
 • Nhiệm vụ A: 20 người thắng cuộc - mỗi người nhận 300
 • Nhiệm vụ B: 20 người thắng cuộc - mỗi người nhận 500
 • Nhiệm vụ C: 20 người thắng cuộc - mỗi người nhận 3 ngày premium
 • Nhiệm vụ D: 20 người thắng cuộc - mỗi người nhận 5x Bộ sửa chữa loại lớn, Hộp cứu thương loại lớn và Bình chữa cháy tự động
 • Nhiệm vụ E: 20 người thắng cuộc - mỗi người nhận 500
Phần thưởng Đặc biệt: Type 59 + Chỗ trống trong ga-ra (5 người thắng cuộc)
 • Điều kiện:
  • Phải tham dự cả 5 hạng mục.
  • Ít nhất 2 trong số 5 bài dự thi phải giành được Ace Mastery.
 • Chọn ngẫu nhiên người thắng cuộc từ bài dự thi hợp lệ thông qua hình thức quay số.
Chú ý:
 • Kết quả sẽ được công bố trong vòng 1 tuần sau khi sự kiện kết thúc.
 • Phần thưởng sẽ được trao trong vòng 2 tuần sau khi công bố kết quả.
 • Xem hướng dẫn post ảnh màn hình tại đây! Link ảnh cũng được tính là bài dự thi hợp lệ.

Tham dự cuộc thi tại đây:


Câu hỏi và Thảo luận

Bạn vẫn còn một số thắc mắc về cuộc thi hoặc muốn chia sẻ thành tích của mình với mọi người? Vào link sau ngay nhé.