August 14, 2015

Hãy yên nghỉ người anh trong lòng chúng tôi

Hôm nay vào hồi 1h40p anh Trần Thanh Dũng (IGN: BacDung) thành viên của VPA  chúng tôi đã ra đi sau một thời gian chiến đấu với bệnh tật. Mới còn vừa lên kế hoạch ngày mai thăm anh mà nay đã thành thăm viếng. Yên nghỉ nhé anh ơi.