October 6, 2015

Hình ảnh trong game đầu tiên của T 50/51


Nguồn: http://ritastatusreport.blogspot.nl/2015/10/t-5051-screenshots.html

Click vào hình để phóng to