October 7, 2015

Thay đổi hệ thống tầm nhìn ở 10.0

Nguồn: http://ritastatusreport.blogspot.nl/2015/10/what-to-expect-in-100.html


Xin chào các bạn.
Đây là thứ mà chúng ta có thể mong đợi về sự thay đổi về "Hệ thống tầm nhìn" trong phiên bản sắp tới 10.0

Với phiên bản 9.10 hiện tại: Các bạn hay sài mod mini map nhìn sẽ dễ hiểu hơn.


Hình tròn màu xanh: Tầm phát hiện
Hình vuông màu đỏ: Khoảng cách đồ họa hay tầm nhìn. 


Chúng ta có thể thấy bán kính hình vuông là 500m và đường chéo hình vuông hơn bán kính 207m. Có thể hiểu tank địch mà lộ sight nằm trong hình vuông thì sẽ xuất hiện trên màn hình để ta có thể ngắm bắn. Ngược lại thì không và chỉ xuất hiện trên mini map. 

Trong bản 10.0 điều này sẽ được thay đổi. Hình vuông đỏ ở trên sẽ đổi thành hình tròn và được minh họa ở hình dưới đây:

Khoảng cách đồ họa (tầm nhìn) hình vuông sẽ được thay đổi sang hình tròn có bán kính là 564m.  Điều này sẽ tăng khoảng cách chúng ta có thể nhìn thấy tank ở cạnh (cạnh hình vuông so với hình tròn) tăng lên 13%  từ 500 lên 564m. Đổi lại nếu tank nằm ở góc của hình vuông (9.10) bạn có thể thấy tối đa ở khoảng cách 707m mà giờ (10.0) còn 564m.

Bạn có suy nghĩ gì? Thay đổi này với bạn có lợi hay không?