December 25, 2015

[Cuộc thi] Christmas Weekend Challenge

[Cuộc thi] Christmas Weekend Challenge

Nhiệm vụ/x5 EXP bắt đầu : 25/12/2015 13h giờ VN
Missions/x5 EXP kết thúc : 28/12/2015 13 giờ VN
Chú y: Thời gian bắt đầu và kết thúc sự kiện có thể sai lệch 30 phút.
Cơ chế:
 1. Người chơi phải tuân theo các giới hạn sau:
  • Sử dụng tăng cấp IV hoặc cao hơn.
  • Trận đánh ngẫu nhiên
  • Không được tham gia trung đội.
 2. Hoàn thành các yêu cầu sau giống nhau giữa các trận:
  • Chỉ tính các trận x5 chiến thắng đầu tiên.
  • Hoàn thành nhiệm vụ  Skillful Play: 
   • Mô tả nhiêm vụ Skillful Play (Huy chương):
    • Có được bất kỳ huy chương dưới đây:
     • High Caliber
     • Tank Sniper
     • Raider
     • Lucky
     • Shellproof
   • Skillful Play (Top 3)
    • Hoàn thành trận đánh và nằm top 3 kinh nghiệm phe bạn
 3. Hoàn thành các yêu cầu trên ít nhất 5 hoặc 10 trận.
 4. Không cần post hình tham gia sự kiện.
 5. Chỉ những trận đánh diễn ra trong thời gian sự kiện mới được tính. 
Phần thưởng:
 • Type 59 + Chỗ trống xưởng xe (5 giải)
  • Chọn ngẫu nhiên những người chơi hoàn thành thử thách ít nhất 10 trận.
 • 1,000 vàng (20 giải)
  • Chọn ngẫu nhiên những người chơi hoàn thành thử thách ít nhất 5 trận.
Quan trọng:
 • Người đoạt giải sẽ được thông báo qua bài viết thảo luận trong vòng 1 tuần kể từ sự kiện kết thúc. 
 • Phần thưởng sẽ được trao trong vòng 1 tuần kể từ khi người thắng cuộc được thông báo (thông thường sẽ sớm hơn) Cập nhật về trao giải sẽ được post trong bài viết thảo luận.