December 16, 2015

[Special] Czech This Out - Sự kiện đặc biệt mừng nhánh Tiệp Khắc ra mắtXin chào các bạn,

Bản cập nhật 9.13 sẽ sớm ra mắt và mang đến  nhánh tăng Tiệp Khắc,  hòa với không khí đó đi kèm là một chuỗi nhiệm vụ đặc biệt với phần thưởng thú vị kèm giảm giá và thâm chí là xe tăng miễn phí cho việc đăng nhập vào game. Xe tăng này đi cùng với kíp lái 100% và chỗ trống để xe!

Trong suốt thời gian sự kiện bạn có thể kiếm được nhiều slot để xe cùng với nhiều phần thưởng khi chơi nhánh tăng Tiệp Khắc mới. 

Chi tiết đi kèm bên dưới:

[Special] Festive Season Reward

Bắt đầu: 18/12/2015 (Thứ 6) @ 13:00 UTC+7 (06:00 UTC)
Kết thúc15/01/2016 (Thứ 6) @ 13:00 UTC+7 (06:00 UTC)

Nhiệm vụ

Nhiệm vụ: Czech This Out
Chú ý: Nhiệm vụ này chỉ có hiệu lực từ 18/12/2015 đến 15/01/2016

Nhiệm vụ: Czech This Out, Tier 1
Đăng nhập tài khoản WOT của bạn để nhận phần thưởng dưới đây:
Nhiệm vụ này mỗi tài khoản chỉ có thể hoàn thành một lần.
Phần thưởng:
 • Tier III LT 43 M. Toldi III (Tank pre cấp III của Đức)
 • Một slot trong xưởng
 • Kíp lái 100%

[Special] Czech This Out

Bắt đầu: 18/12/2015 (Thứ 6) @ 13:00 UTC+7 (06:00 UTC)
Kết thúc: 24/01/2016 (CN) @ 13:00 UTC+7 (06:00 UTC)

 Nhiệm vụ

Nhiệm vụ: Czech This Out
Chú ý: Nhiệm vụ này chỉ có hiệu lực từ 18/12/2015 đến 24/01/2016

Nhiệm vụ: Czech This Out, Tier I
Chiến thắng 1 trận đánh thỏa mãn các điều kiện sau:
 • Sử dụng tank cấp 1 của Tiệp Khắc 
 • Kết thúc trận đấu phải nằm trong top 10 Kinh nghiệm.
Nhiệm vụ này mỗi tài khoản chỉ có thể hoàn thành một lần.
Phần thưởng:
 • Vật phẩm tăng 50% kinh nghiệm trong 2h x 1

Nhiệm vụ : Czech This Out, Tier II
Chiến thắng 1 trận đánh thỏa mãn các điều kiện sau:
 • Sử dụng tank cấp 2 của Tiệp Khắc 
 • Kết thúc trận đấu phải nằm trong top 10 Kinh nghiệm.
Nhiệm vụ này mỗi tài khoản chỉ có thể hoàn thành một lần.
Phần thưởng:
 • Vật phẩm tăng 50% kinh nghiệm trong 2h x 1

Nhiệm vụ: Czech This Out, Tier III
Chiến thắng 1 trận đánh thỏa mãn các điều kiện sau:
 • Sử dụng tank cấp 3 của Tiệp Khắc 
 • Kết thúc trận đấu phải nằm trong top 10 Kinh nghiệm.
Nhiệm vụ này mỗi tài khoản chỉ có thể hoàn thành một lần.
Phần thưởng:
 • Vật phẩm tăng 50% kinh nghiệm trong 2h x 1

Nhiệm vụ : Czech This Out, Tier IV
Chiến thắng 5 trận đánh thỏa mãn các điều kiện sau:
 • Sử dụng tank cấp 4 của Tiệp Khắc 
 • Kết thúc trận đấu phải nằm trong top 10 Kinh nghiệm.
Nhiệm vụ này mỗi tài khoản chỉ có thể hoàn thành một lần.
Phần thưởng:
 • Thông nòng Tank cỡ Trung x 1

Mission: Czech This Out, Tier V
Chiến thắng 10 trận đánh thỏa mãn các điều kiện sau:
 • Sử dụng tank cấp 5 của Tiệp Khắc 
 • Kết thúc trận đấu phải nằm trong top 10 Kinh nghiệm.
Nhiệm vụ này mỗi tài khoản chỉ có thể hoàn thành một lần.
Phần thưởng:
 •  Bộ thăng bằng x 1

Mission: Czech This Out, Tier VI
Chiến thắng 10 trận đánh thỏa mãn các điều kiện sau:
 • Sử dụng tank cấp 6 của Tiệp Khắc 
 • Kết thúc trận đấu phải nằm trong top 10 Kinh nghiệm.
Nhiệm vụ này mỗi tài khoản chỉ có thể hoàn thành một lần.
Phần thưởng:
 •  Một ngày Premium

Mission: Czech This Out, Tier VII
Chiến thắng 10 trận đánh thỏa mãn các điều kiện sau:
 • Sử dụng tank cấp 7 của Tiệp Khắc 
 • Kết thúc trận đấu phải nằm trong top 5 Kinh nghiệm.
Nhiệm vụ này mỗi tài khoản chỉ có thể hoàn thành một lần.
Phần thưởng:
 • Chỉ huy -Nữ (Đã được đào tạo 100) cho LT vz. 38 (Xe thường cấp III)
 •  Vật phẩm tăng 200% kinh nghiệm kíp lái trong 2h x 2 

Mission: Czech This Out, Tier VIII
Chiến thắng 15 trận đánh thỏa mãn các điều kiện sau:
 • Sử dụng tank cấp 8 của Tiệp Khắc 
 • Kết thúc trận đấu phải nằm trong top 5 Kinh nghiệm.
Nhiệm vụ này mỗi tài khoản chỉ có thể hoàn thành một lần.
Phần thưởng:
 • Lái xe -Nữ (Đã được đào tạo 100) cho LT vz. 38 (Xe thường cấp III)
 •  Vật phẩm tăng 200% kinh nghiệm kíp lái trong 2h x 2 

Nhiệm vụ : Czech This Out, Tier IX
Chiến thắng 20 trận đánh thỏa mãn các điều kiện sau:
 • Sử dụng tank cấp 9 của Tiệp Khắc 
 • Kết thúc trận đấu phải nằm trong top 5 Kinh nghiệm.
Nhiệm vụ này mỗi tài khoản chỉ có thể hoàn thành một lần.
Phần thưởng:
 • Liên lạc viên -Nữ (Đã được đào tạo 100) cho LT vz. 38 (Xe thường cấp III)
 •  Vật phẩm tăng 200% kinh nghiệm kíp lái trong 2h x 2 

Nhiệm vụ : Czech This Out, Tier X
Chiến thắng 25 trận đánh thỏa mãn các điều kiện sau:
 • Sử dụng tank cấp 10 của Tiệp Khắc 
 • Kết thúc trận đấu phải nằm trong top 5 Kinh nghiệm.
Nhiệm vụ này mỗi tài khoản chỉ có thể hoàn thành một lần.
Phần thưởng:
 • Nạp đạn viên -Nữ (Đã được đào tạo 100) cho LT vz. 38 (Xe thường cấp III)
 •  Vật phẩm tăng 200% kinh nghiệm kíp lái trong 2h x 2 

[Special] Festive Discounts

Bắt đầu: 18/12/2015 (Thứ 6) @ 13:00 UTC+7 (06:00 UTC)
Kết thúc: 01/01/2016 (CN) @ 13:00 UTC+7 (06:00 UTC)

 Nhiệm vụ

Nhiệm vụ : Czech This Out
Chú ý: Nhiệm vụ này chỉ có hiệu lực từ 18/12/2015 đến 01/01/2016

Nhiệm vụ : Czech This Out
Chiến thắng 1 trận đánh thỏa mãn các điều kiện sau:
 • Sử dụng tank cấp 8 đến 10 của Tiệp Khắc 
 • Kết thúc trận đấu phải nằm trong top 5 Kinh nghiệm.
Nhiệm vụ này có thể làm nhiều lần.
Phần thưởng:
 • x1.5 Kinh nghiệm

Giảm giá

Festive Discounts
Chú ý: Mức giảm giá này chỉ có hiệu lực từ 18/12/2015 đến 01/01/2016


Giảm giá 50%:
 •  Slot xưởng xe