December 24, 2015

[Sự kiện] Merry Christmas - Mừng Giáng Sinh

[Special] Merry Christmas

Bắt đầu: 25/12/2015 - 13h giờ VN
Kết thúc: 28/12/2015 - 13 giờ VN 
Merry Christmas (Giảm giá)
Tăng exp thưởng chiến thắng đầu tiên
Tất cả chiến thắng trong thời gian sự kiện sẽ được thưởng x5 Exp
Khuyến mãi đổi Exp thường sang Exp tự do

1 vàng = 35 EXP
Giảm 70%:
 •  Chi phi thay đổi hồ sơ kíp lai

Giảm 50%:
 •  Trang bị
 •  Chỗ trống doanh trại
* - GIảm giá này cũng có hiệu lực trên  Premium Shop.

Mission: Skillful Play (Huy chương)
Mục tiêu:
Kiếm được bất ký huy chương ở danh sách dưới:
 • High Caliber
 • Tank Sniper
 • Raider
 • Lucky
 • Shellproof
Điều kiện:
 • Sự dụng tăng cấp IV hoặc cao hơn
 • Chỉ với Trận đánh ngẫu nhiên
Phần thưởng:
 • x1.5 Kinh nghiệm kíp lái

Mission: Skillful Play Bonus (Top 3)
Mục tiêu:
Nằm trom top 3 kinh nghiệm phe bạn trong 1 trận đánh 
Điều kiện:
 • Sự dụng tăng cấp IV hoặc cao hơn
 • Chỉ với Trận đánh ngẫu nhiên
Phần thưởng:
 • x1.5 Kinh nghiệm