December 28, 2015

[Sự kiện] New Year Preparation - Chuẩn bị cho năm mới

[Sự kiện] New Year Preparation

Bắt đầu: 28/12/2015 từ 13h giờ VN
Kết thúc: 31/12/2015 từ 13h giờ VN

Nhiệm vụ: New Year Preparation
Mục tiêu:
Nằm trong top 10 kinh nghiệm kiếm được của phe bạn trong một trận đánh.
Điều kiện:
  • Tất cả các chế độ chơi trừ "Chiến đấu tới cùng"
  • Có thể làm nhiều lần
Rewards:
  • x3 Kinh nghiệm kíp lái