December 23, 2016

World of Tanks - RNG #68

December 22, 2016

World of Tanks PAPOJ [RNG] EP#73

November 30, 2016

[CW] Thiết Chiến Ngưu - Luật và Quy định giai đoạn 3

1.Chiến dịch mùa 5: Giai đoạn 3 - Luật chơi và quy định 

 • Giai đoạn 3 sẽ được diễn ra từ 4h  sáng ngày 02/12 (giờ VN) cho tới 4 giờ sáng ngày 12/12 (giờ VN)
 • Thông số của giai đoạn:
  • Sử dụng xe cấp 10
  • Thể thức: 15 vs 15.
  • Thời gian trận đánh: 15 phút.
  • Đầu trận 2 bên không thấy đội hình nhau.
  • Số team đổ bộ tối đa: 64.
  • Clan chiếm được đất vẫn có thể tham gia đổ bộ.
  • Clan không thể tấn công mảnh đổ bộ từ mảnh liền kề.
  • Khóa xe tắt
  • Được sử dụng mô đun cho sư đoàn. Lắp mô đun vào sư đoàn miễn phí.
  • Đấu giá tắt.
  • Cướp bóc tắt.
  • Nổi loạn tắt.
  • Đất không có thu nhập.
  • Tăng thu nhập cho đất không khả dụng.
  • Chủ đất không thể đổ bộ, đấu giá và tấn công từ đất của họ sang.
  • Một số vùng đất khoảng thời gian chờ giữa các trận sẽ không có, một số vùng phải chờ 15p trận đấu mới xuất hiện. (Các chỉ huy nên kiểm tra lịch trận đấu trên bản đồ để biết trận nào phải chờ và trận nào không)
  • Tổng số đất trên bản đồ cho giai đoạn 3: 62
  • Số lượng đơn clan có thể đăng ký đổ bộ tối đa là: 6
  • Duy trì sư đoàn: miễn phí.
  • Hình phạt cho việc không tham gia trận đánh được áp dụng.

  • Ngày đầu tiên của giai đoạn 3 tất cả các mảnh đất sẽ là mảnh đổ bộ. Sau khi múi giờ chính của mảnh đó trôi qua những mảnh đất này sẽ thay đổi sang mảnh bình thường.
  • - Ngày đầu tiên giai đoạn 3 clan có thể đăng ký đổ bộ tối đa 16 mảnh.
  • - Nếu trận đánh đổ bộ kết thúc là hòa thì THỬ THÁCH sẽ được xem như thất bại.

November 19, 2016

Chiến dịch mùa 5: Giai đoạn 2 - Luật chơi và quy định

Chiến dịch mùa 5: Giai đoạn 2 - Luật chơi và quy định 

 • Giai đoạn 2 sẽ được diễn ra từ 4h15  sáng ngày 21/11 (giờ VN) cho tới 4 giờ sáng ngày 30/11 (giờ VN)
 • Thông số của giai đoạn:
  • Sử dụng xe cấp 8
  • Thể thức: 10 vs 10.
  • Thời gian trận đánh: 15 phút.
  • Đầu trận 2 bên không thấy đội hình nhau.
  • Số team đổ bộ tối đa: 32.
  • Clan chiếm được đất vẫn có thể tham gia đổ bộ.
  • Clan không thể tấn công mảnh đổ bộ từ mảnh liền kề.
  • Khóa xe tắt
  • Được sử dụng mô đun cho sư đoàn. Lắp mô đun vào sư đoàn miễn phí.
  • Đấu giá tắt.
  • Cướp bóc tắt.
  • Nổi loạn tắt.
  • Đất không có thu nhập.
  • Tăng thu nhập cho đất không khả dụng.
  • Chủ đất không thể đổ bộ, đấu giá và tấn công từ đất của họ sang.
  • Một số vùng đất khoảng thời gian chờ giữa các trận sẽ không có, một số vùng phải chờ 15p trận đấu mới xuất hiện. (Các chỉ huy nên kiểm tra lịch trận đấu trên bản đồ để biết trận nào phải chờ và trận nào không)
  • Tổng số đất trên bản đồ cho giai đoạn 2: 147
  • Số lượng đơn clan có thể đăng ký đổ bộ tối đa là: 10
  • Duy trì sư đoàn: miễn phí.
  • Hình phạt cho việc không tham gia trận đánh được áp dụng.

November 8, 2016

Fair Play Policy - Hãy chơi đẹp và văn minh


Bản của Bùi Dũng từ http://worldoftanks.asia/en/news/pc-browser/23/fair-play-policy/

Thưa các chỉ huy
- Trong năm vừa qua, chúng tôi đã cố gắng làm việc để phát triển game dựa theo những phản hồi của các bạn. Và chúng tôi nhận thấy rằng một trong những điều làm bạn quan tâm nhất chính là về việc chơi công bằng và việc điều này bị phá vỡ bởi những mod hay các phần mềm bên thứ 3 không hợp lệ mà cung cấp cho người dùng những lợi thế bất công trong cuộc chiến. Những thứ này làm hỏng cuộc vui của phần đông những người chơi game chân chính và công bằng. 

- Trong khi chúng tôi vẫn đang âm thầm hành động để tiêu diệt các loại mod cấm nhất định trong vài tháng trở lại đây, chúng tôi cũng nhận ra rằng chúng tôi vẫn chưa phân loại rõ các loại mod mà chúng tôi cho rằng là bất công, cũng như lý do cho quyết định đó. Chúng tôi cũng chưa có đủ tính nhất quán khi bàn về vấn đề mod cấm. Vì vậy, hôm nay, chúng tôi sẽ làm rõ mọi thứ:

- Chúng tôi vẫn sẽ tiếp tục phát triển các giải pháp chống việc gian lận trong game, và chúng tôi rất thực tế về vấn đề này: Chúng tôi không thể hứa rằng game sẽ 100% sạch bóng mod cấm vào 1 ngày nào đó. Những kẻ gian lận thì rất thông minh và chừng nào họ còn muốn gian lận thì chúng tôi sẽ tiếp tục còn phải giải quyết với chúng khi chúng đưa những vấn đề mới mà đòi hỏi những phải pháp mới. Nhưng chúng tôi có thể hứa với bạn rằng, chúng tôi sẽ luôn cố gắng để giữ việc ganh đua càng công bằng càng tốt, giảm đến mức tối thiểu việc gian lận và hành động chống lại những kẻ không theo luật.

November 3, 2016

[CW] Chiến dịch mùa 5: Giai đoạn 1 - Luật và quy định

Chiến dịch mùa 5: Giai đoạn 1 - Luật và quy định 

 • Giai đoạn 1 sẽ được diễn ra từ 4 giờ sáng ngày 09/11 (giờ VN) cho tới 4 giờ sáng ngày 17/11 (giờ VN)
 • Thông số của giai đoạn:
  • Sử dụng xe cấp 6
  • Thể thức: 7 vs 7.
  • Thời gian trận đánh: 15 phút.
  • Đầu trận 2 bên không thấy đội hình nhau.
  • Số team đổ bộ tối đa: 32.
  • Clan chiếm được đất vẫn có thể tham gia đổ bộ.
  • Clan không thể tấn công mảnh đổ bộ từ mảnh liền kề.
  • Khóa xe tắt
  • Được sử dụng mô đun cho sư đoàn. Lắp mô đun vào sư đoàn miễn phí.
  • Đấu giá tắt.
  • Cướp bóc tắt.
  • Nổi loạn tắt.
  • Đất không có thu nhập.
  • Tăng thu nhập cho đất không khả dụng.
  • Chủ đất không thể đổ bộ, đấu giá và tấn công từ đất của họ sang.
  • Một số vùng đất khoảng thời gian chờ giữa các trận sẽ không có, một số vùng phải chờ 15p trận đấu mới xuất hiện. (Các chỉ huy nên kiểm tra lịch trận đấu trên bản đồ để biết trận nào phải chờ và trận nào không)
  • Tổng số đất trên bản đồ cho giai đoạn 1: 142
  • Số lượng đăng ký đổ bộ tối đa trong 1 múi giờ chính là: 7
  • Duy trì sư đoàn: miễn phí.
  • Hình phạt cho việc không tham gia trận đánh được áp dụng.
  • Trước khi giai đoạn 1 bắt đầu. Các hình phạt trước đó được reset về 0.

November 1, 2016

[Clan War] Chiến dịch mùa 5 - Thiết Chiến Ngưu

Chiến dịch mùa 5 - Luật và Quy định chung 1. 1. Chiến dịch mùa 5 được gọi là "Thiết Ngưu Chiến" sẽ bắt đầu vào 09/11 trên bản đồ chiến sự với 3 giai đoạn:
  1. 2. Giai đoạn 1. Người chơi sẽ sử dụng xe cấp 6.
  2. 3. Giai đoạn 2. Người chơi sẽ sử dụng xe cấp 8.
  3. 4. Giai đoạn 3. Người chơi sẽ sử dụng xe cấp 10.
 2. 5.. Bất kỳ clan nào cũng có thể tham gia chiến dịch, cũng như bất kỳ clan thành lập sau khi chiến dịch được khởi động.d.
 3. 6. Mỗi giai đoạn của chiến dịch để có yêu cầu riêng, luật chơi ở mỗi giai đoạn này sẽ được công bố trước lúc bắt đầu.
 4. 7. Mỗi giai đoạn sẽ được diễn ra ở từng phần khác nhau trên bản đồ và trên các mặt trận. Có 2 mặt trận. Mặt trận ĐÔNG và mặt trận TÂY cũng sẽ bao gồm các mảnh đất khác nhau. Hai mặt trận này sẽ có giờ G, mảnh đổ bộ và phần thưởng khác nhau.
 5. 8. Số lượng đất trên bản đồ, cũng như thông số của từng mặt trận sẽ được thiết lập cho mỗi giai đoạn cụ thể.
 6. 9. Trước chiến dịch bản đồ sẽ được reset.
 7. 10. Sự kiện season của bản đồ CW sẽ tạm thời ngưng trong khi chiến dịch diễn ra.
 8. 11. Không bắt buộc tham gia tất cả các giai đoạn, cclan có thể tham gia hoặc bỏ cuộc bất cứ lúc nào.

October 27, 2016

Sự kiện thách thức cả sever kiếm Type 59.
Sự kiện AOW phiên bản bị nerf phần thường. Vì bèo quá nên mình lười dịch toàn văn nên TÓM TẮT lại cho anh em thế này.
- Sự kiện bắt đầu từ trưa hôm nay 27/10. Kéo dài 1 tháng.
- Cấp độ xe từ 6 - 10. Phần thưởng cùng tùy theo tier.
- Mỗi tier có top riêng. Top 1 - 10 - 100 tùy từng top có phần thưởng sẽ như hình đính kèm dưới.- Yêu cầu đặt ra ở đây bạn chơi tier nào sẽ tính điểm KINH NGHIỆM TRUNG BÌNH của 5 trận. Bạn nào chơi hơn thì sẽ tính tịnh tiến theo KINH NGHIỆM của 5 trận GẦN NHẤT.
- 5 trận của con xe nào cũng được bạn chơi nhiều xe cùng 1 tier thì điểm kinh nghiệm trung bình 5 trận của xe có exp cao nhất được tính vào bảng xếp hạng.
- BẢNG XẾP HẠNG sẽ được cập nhật ở ngay tại xưởng xe vào mỗi 4 giờ sáng hàng ngày minh họa được mô tả như hình dưới.
CHÚC CÁC BẠN hốt được Type 59 và Skorpion của tier 9 và 10.

October 13, 2016

[9.16] Tự làm âm thanh giác quan theo phong cách của bạn

Video hướng dẫn: 

Các bước: 
1. Kiếm file .mp3
2. Đổi tên file thành sixthSense
3. Dán vào C:\Games\World_of_Tanks\res\audioww (Đường dẫn minh họa)

- Các công cụ 
1. Chuyển âm thanh youtube video sang mp3: http://www.listentoyoutube.com/
2. Cắt âm thanh: http://mp3cut.net/vi/

File Allahu Akbar cắt sẵn tải về bỏ vào dùng luôn: http://adf.ly/1emZKg

Chúc các bạn thành công và nhớ click quảng cáo ủng hộ!

October 5, 2016

Chi tiết tính năng hồi phục xe Premium và kíp lái ở 9.16


Xin chào!
Trong số các bạn ắt hẳn cũng từng một lần bán tăng Premium, sau đó hối hận vì quyết định của mình rồi phải đi gửi ticket cho bên hỗ trợ và chờ một tuần hoặc hơn để lấy xe về.
Nếu điều này quen thuộc với bạn thì có tin vui đây. Chúng tôi lắng nghe người chơi và đang làm ra công cụ khiến người chơi ra quyết định dễ dàng và hoàn tác nhanh chóng.

Bắt đầu từ phiên bản 9.16, bạn sẽ không cần liên hệ bên hỗ trợ để nhận lại xe đã bán và kíp lái giải tán. Thực tế là bạn thậm chí không cần phải thoát game để giải quyết vấn đề này. Chỉ cần vài cú nhấp chuột trong xưởng xe để lấy lại xe premium hay kíp lái với thông số chiến đấu, huy chương, kỹ năng vẫn còn nguyên vẹn.
Khi mà phiên bản 9.16 còn đang thử nghiệm và sửa lỗi, chúng tôi cho bạn biết trước chi tiết của những tính năng mới. Cùng khám phá nào!!!

Để bắt đầu, hãy nói một chút về cái gì chúng ta có thể hồi phục được. Theo những gì ra mắt của bản cập nhật, bạn sẽ có khả năng nhận lại kíp lái đã giải tán và xe premium/xe sự kiện đặc biệt đã bán sau khi lên 9.16.

Theo đó có thể hồi phục như dưới đây:

September 10, 2016

[9.16] Những tính năng mới ở bản 9.16


Có gì ở bản cập nhật 9.16

Gần đây, chũng tôi đã hoàn thành một số tính năng giao diện mới, chuẩn bị cho việc ra mắt tăng Thụy Điển đầu tiên, đưa bản đồ Paris vào trận đánh ngẫu nhiên và giới thiệu khái niệm trung đội có cùng cấp độ. Đó là những điểm sẽ ra mắt sắp tới.
Thông tin thêm về bản 9.16 có thể xem ở dưới.
Quan trọng: Chú ý đây là những nội dung cập nhật sơ bộ. Những tính năng cuối cùng sẽ được tiết lộ trước khi ngày cập nhật.

Điểm chính ở bản 9.16

AnchorXe tăng Thụy Điển đầu tiên.
Tại sự kiện Gamescom 2016, được tổ chức vào giữa tháng 8, chúng tôi đã tiết lộ nhánh tăng Thụy Điển sẽ được ra mắt ở bản cập nhật sắp tới.
Để chuẩn bị ra mắt nhánh tăng này chúng tôi đưa vào game một xe premium mới để các bạn có thể cày trước kíp lái và bạc đó là Strv m/42-57 Alt A.2 tăng hạng trung cấp 6.

August 24, 2016

Hướng dẫn ban đầu về chiến dịch kỉ niệm 100 năm ngày ra đời tăng thiết giáp

Khi truy cập vào bản đồ https://asia.wargaming.net/globalmap/ bạn sẽ thấy những hình ảnh đầu tiên. Là những giới thiệu và hướng dẫn con đường mà chỉ huy clan phải đi trong chiến dịch.

 Mục tiêu đầu tiên là chiếm được các mảnh cổ thủ của Citadel - Các mảnh có thể đổ bộ được.

August 21, 2016

Chiến dịch kỉ niệm 100 năm khai sinh thiết giáp - Thông tin và quy định chung

1. Luật lệ và Quy định chung

1.1. Thời gian diễn ra chiến dịch:  4h sáng ngày 24/08 đến 4h sáng 07/09 - Giờ VN
1.2. Thông số sự kiện:
 • Sử dụng tăng cấp 8
 • Thể thức: 10 vs 10
 • Thời gian mỗi trận: 15 phút
 • Không hiển danh sách tăng địch lúc đầu trận:
 • Số lượng clan tối đa đổ bộ vào một mảnh: 32
 • Khóa xe: Tắt
 • Mô đun đi cùng quân đoàn: Tắt
 • Cướp bóc: Tắt
 • Đầu giá: Tắt
 • Nổi loạn: Tắt
 • Chức năng dời thời gian trận đánh: Tắt
 • Đất sẽ không có thu nhập. Tất cả vàng của mảnh đất sẽ được dùng làm quỹ trao giải cho clan top theo bảng xếp hạng của chiến dịch. 
 • Nâng cấp thu nhập của đất: Tắt
 • Clan sở hữu đất vẫn có thể tham gia đổ bộ.
 • Clan vẫn có thể tấn công mảnh đổ bộ từ vùng đất liền kề, ngoại trừ mảnh có dấu hiệu Mark IV.
 • Số trận đánh đổ bộ clan có thể đăng ký tham gia trong một múi giờ chính là: 5
 • Hình phạt cho việc không tham gia khi xuất hiện trận đánh được áp dụng.
 • Trước khi sự kiện bắt đầu, tất cả các hình phạt trước đó sẽ được quay về 0.
 • Các múi giờ chính:  15:00–22:00 (giờ VN)
 • Tổng số đất trên các mặt trận của chiến dịch là: 162 mảnh
1.3. Trong thời gian diễn ra sự kiện, bản đồ chiến sự sẽ được chia làm hai mặt trận là: Mặt trận phía ĐÔNG và mặt trận phía TÂY. Độc lập về mặt lãnh thổ và múi giờ chính (Giờ G). 
 • Mặt trận phía ĐÔNG:
  Múi giờ chính—15:00–18:00 (giờ VN)
  Tổng số đất—62 mảnh

 • Mặt trận TÂY:
  Múi giờ chính—19:00–22:00 (giờ VN)
  Tổng số đất—100 mảnh

August 4, 2016

[Cuộc thi] Rinh E25 về xưởngBắt đầu: 05/08/2016
Kết thúc: Hết ngày 19/08/2016
Đăng ký:
 1. Đăng ký sự kiện bằng cách đăng  "Count me in!"  trong bài viết đăng ký ở ĐÂY
 2. Dùng tài khoản đăng ký trùng với tài khoản tham gia sự kiện.
 3. Đăng ký sẽ đóng vào 13h 12/08/2016.
Cơ chế:
 1. Giới hạn ở trận đánh ngẫu nhiên và sử dụng tăng cấp 5 trở lên 
 2. Tiêu diệt các xe theo yêu cầu sau:
  • Tăng Liên xô = 30 xe
  • Tăng Đức = 30
  • Tăng Mỹ = 30
  • Tăng Pháp = 20
  • Tăng Anh = 20
  • Tăng Trung Quốc = 10
  • Tăng Nhật = 10
  • Tăng Tiệp Khắc = 5
 3. Giải thưởng:
  • E 25 + chỗ trống xưởng xe (10 giải):
   • Ngẫu nhiên rút ra từ người chơi hoàn thành xong yêu cầu trên.

July 22, 2016

[Sự kiện] Hốt Type 59 trong tầm tay


Tiếp tục tuần lễ ăn mừng kỉ niệm sinh nhật WG. Type 59 lại được đem ra làm phần thưởng

Bắt đầu: 19/08/2016
Kết thúc: Hết ngày 31/08/2016

Đăng ký:
 1. Cho chúng tôi biết bạn tham gia sự kiện bằng việc đăng bài với nội dung "Count me in!" vào bài viết đăng ký ở đây. (Quan trọng: Phải đăng ký mới được tính)
 2. Người chơi không được dùng tài khoản tham gia sự kiện khác với tài khoản diễn đàn dùng để đăng ký.
 3. Đăng ký sẽ đóng vào 13 giờ ngày 26/08/2016

July 15, 2016

[Supertest] T92 Light Tank

Tại server supertest vừa được thêm 1 chiếc tank có tên là T92 Light tank, xe tank cấp 7 của Mĩ, hiện chưa rõ đây là xe thường hay xe premium
Thông số của xe:

Cấp: 7
HP: 840
Tốc độ tối đa: Tiến 60km/ Lùi 25km / h
Tốc độ quay thân: 70 độ/s
Tốc độ quay tháp pháo: 50 độ/s
Tầm nhìn: 400m

Súng: 76mm
Sát thương: 150
Độ xuyên: 175mm
Thời gian nạp đạn: 4.5s
Độ chính xác 100m: 0.42
Thời gian ngắm: 1.9s


Hình ảnh của xe:

July 7, 2016

[Sự kiện] Rinh T-44-100 (R) về xưởng


T-44-100 (P) là tăng premium hạng trung cấp 8 của liên xô. Khi tham gia sự kiện này các bạn có thể miễn phí rinh em nó về xưởng miễn là thỏa mãn các điều kiện dưới đây. Tích lũy đủ 150.000 thiệt hại và phá hủy đủ 150 xe khi sử dụng xe của mỗi nước. Tính ra là 1.200.000 thiệt hại và phá hủy 1200 xe.  Xem thông số của T-44-100 (R) ở đây

[Sự kiện] Rinh T-44-100 (P) về xưởng

Bắt đầu : 08/07/2016 - 12h50 giờ VN
Kết thúc: 05/08/2016 - 12h50 giờ VN

Nhiệm vụ: Marathon T-44-100 (P)
Mục tiêu:
Hoàn thành các nhiệm vụ dưới đây:
 • Marathon T-44-100 (P) - Japan
 • Marathon T-44-100 (P) - USSR
 • Marathon T-44-100 (P) - China
 • Marathon T-44-100 (P) - France
 • Marathon T-44-100 (P) - Germany
 • Marathon T-44-100 (P) - USA
 • Marathon T-44-100 (P) - UK
 • Marathon T-44-100 (P) - Czech
Điều kiện:
 • Mỗi tài khoản chỉ được làm một lần
Phần thưởng:
 •  T-44-100 (P)
 •  1x Chỗ trống xưởng xe