January 1, 2016

[CP4] Giai đoạn 1: Đuôi Bò Cạp1.     Giai đoạn 1 :
1.1            Tên gọi : Đuôi bò cạp sẽ bắt đầu từ 04:00 05/01/2016 - 04:00 13/01/2016 (Giờ VN)
1.2            Quy định :
. Tier 5 - 6
. Thể thức: 7 vs 7
. Thời gian trận đánh : 15 phút
. FOW :  Đầu trận 2 bên không thấy đội hình nhau
. Số team đổ bộ tối đa : 64 đội
. Không khóa xe
. Tất cả các mô đun đi kèm với sư đoàn ko có tác dụng : Bom, Pháo, Trinh sát..v..v.
. Chế độ đấu giá : Bật
. Thu nhập mỗi mảnh đất : 408 gold
. Không tăng cấp cho đất được.
. Tổng số lượng đất trên bản đồ: 90
. Số lượng landing: 64
. Số lượng múi giờ trên bản đồ: 7
. Hình phạt cho việc không tham gia trận đánh : có áp dụng.
1.3 Có hai mặt trận tương ứng với múi giờ riêng:
Mặt trận 1: Bao gồm các múi giờ 15:00 16:00 17:00 18:00 giờ VN
Mặt trận 2: Bao gồm các múi giờ 19:00 20:00 21:00 22:00 giờ VN
Các mặt trận sẽ hoạt động tương tự chiến dịch Safari trước đó.


2. Quy định giai đoạn 1
2.1 Trong suốt giai đoạn 1, các clan sẽ giao chiến để giành lãnh thổ, các Clan sẽ kiếm được điểm Fame point ( FP) với việc tấn công để chiếm lãnh thổ hoặc phòng thủ đất thành công.
2.2 Có thể chiếm lãnh thổ bằng nhiều cách :
Tham gia đổ bộ.
Tham gia đấu giá.
Tấn công các vùng đất xung quanh.
2.3 Vùng đất đổ bộ sẽ được thay đổi ngẫu nhiên mỗi ngày.
2.4 Trong giai đoạn 1, mỗi vùng lãnh thổ sẽ có số điểm FP nhất định.
( Xem số điểm theo bảng)
Số lượt phòng thủ đất thành công
0
1
2
3
4
5
6
7
Điểm FP mỗi ngày
400
1200
1200
1200
1200
1200
1200
1200
Chú ý : Bước 0 là thời điểm Clan chiếm được lãnh thổ ( có tag clan trên đất). Tất cả điểm FP cho việc chiếm được lãnh thổ và giữ đất thành công sẽ được cộng vào tổng số điểm FP của clan sau khi kết thúc mỗi turn. Các bước sau là điểm FP cho mỗi turn sau.

2.5 Nếu lãnh thổ ko bị chiếm đóng bởi clan nào,  thì mỗi ngày mặc định số FP của vùng lãnh thổ đó là 400 FP
2.6 Khi chiếm giữ lãnh thổ, Clan sẽ được cộng điểm FP. Một khi lãnh thổ của Clan mình bị chiếm đóng bởi Clan khác thì tổng số điểm FP của lãnh thỗ đó sẽ được chia cho cả chủ cũ và mới với một phần trăm nhất định
2.7 : Bảng phân chia điểm của chủ cũ và mới
Số ngày chiếm đóng
Chủ cũ
Chủ mới
1
25%
75%
2
29%
71%
3
33%
67%
4
37%
63%
5
41%
59%
6
45%
55%
7
50%
50%
2.8 Nếu Clan chiếm được lãnh thổ không có chủ, thì tất cả những điểm FP được cộng dồn trong các ngày của lãnh thổ đó sẽ được cộng vào tổng điểm của Clan. Tuy nhiên nếu chủ lãnh thổ đó để mất đất vào tay Clan khác thì  25%  của tổng số điểm FP của đất và FP cộng vào cho Clan cũ sẽ được chuyển sang cho Clan mới.
2.9 Sau khi bỏ đất, Clan sẽ ko đc nhận điểm FP cho việc giữ đất, tất cả những điểm FP cộng vào cho Clan sẽ bị trừ đi.
2.10 Tổng điểm FP được cộng cho Clan cho đến khi vùng lãnh thổ đó bị chiếm đóng bởi clan khác. Ngay khi vùng lãnh thổ được gắn tag của clan khác, thì điểm FP của clan cũ sẽ bị trừ đi theo điều 2.7.  FP được tính toán lại sau mỗi trận đánh.
( Điểm FP của clan sẽ được thể hiện trong Bảng danh vọng, cũng như thể hiện trong phần thông tin của Clan )3.Điểm danh vọng cá nhân

 Chú thích
FP = Điểm FP
FP base : Điểm FP cho từng giai đoạn. = 500 ( giai đoạn 1)
Battle style : Điểm của loại trận đánh
Event value : Giá trị của từng giai đoạn = 1
Elo : Elo của Clan trong giai đoạn đánh tier 6
Team XP : Điểm Exp toàn đội
Battle XP : Điểm Exp của cả 2 đội tham gia
Team size : Full team hay không. Giai đoạn 1 là : 7 người.

Battle Type Coefficients (Battle_type_c)

Loại trận đánh
Hệ số
Đánh đổ bộ vòng loại
1
Đánh đổ bộ đấu giá
5
Trận chiến với chủ đất hoặc tranh chấp lãnh thổ
5

Elo Rating Coefficients (Elo_c)

Điểm elo của team đối phương
Elo_c
<=1000
1,0
1001–1200
1,1
1201–1400
1,2
1401–1600
1,3
1601–1800
1,4
1801–2000
1,5
3.2  Clan sẽ được số điểm FP cho mỗi trận đánh. Số điểm này cũng là số điểm cho thành viên của Clan đã tham gia trận đánh đó. Vd : Thành viên A của Clan được 36 điểm FP sau trận đánh. Thì Clan A cũng được cộng 36 điểm FP cho trận đánh đó.

Quan trọng: Dàn xếp trận đánh và kết quả trận đấu cũng được xem như vi phạm quy định và sẽ bị phạt bằng việc thu hồi điểm danh vọng clan, cá nhân cùng việc khóa tài khoản theo thời gian quy định.

Trong các tình huống tranh chấp về điểm danh vọng (nghi ngờ dàn xếp, vv...) GM vẫn có quyền yêu cầu replay, ảnh chụp màn hình hay các thông tin liên quan đến việc này. Nếu không cung cấp được replay hay các thông tin kể trên WG có quyền đưa ra án phạt. Vì vậy chúng tôi khuyên bạn nên BẬT tùy chọn LƯU REPLAY trong phần thiết lập.