January 2, 2016

[CP4] Giai đoạn 3: Nanh Rắn

1. Giai đoạn 3 :
1.1 Tên gọi : Nanh Rắn - Bắt đầu 4h - 26/01 đến 4h ngày 05/02
1.2 Quy định :
. Tier 9 - 10
. Thể thức: 15 vs 15
. Thời gian trận đánh : 15 phút
. FOW : Đầu trận 2 bên không thấy đội hình nhau
. Số team đổ bộ tối đa : 64 đội
. Không khóa xe
. Tất cả các mô đun đi kèm với sư đoàn ko có tác dụng : Bom, Pháo, Trinh sát..v..v.
. Chế độ đấu giá : Bật
. Thu nhập mỗi mảnh đất : 600 gold
. Không tăng cấp cho đất được.
. Tổng số lượng đất trên bản đồ: 90
. Số lượng landing: 64
. Các clan đã có đất trên bản đồ vẫn có thể tham gia đổ bộ.
. Số landing tối đa có thể đổ bộ trên một múi giờ: 4
. Hình phạt cho việc không tham gia trận đánh : có áp dụng.

1.3 Có hai mặt trận tương ứng với múi giờ riêng:

Mặt trận ĐÔNG: Bao gồm các múi giờ 15:00 16:00 17:00 18:00 giờ VN
Mặt trận TÂY: Bao gồm các múi giờ 19:00 20:00 21:00 22:00 giờ VN
Các mặt trận sẽ hoạt động tương tự chiến dịch Safari trước đó
.


2. Quy định giai đoạn 3

Trong suốt giai đoạn 3 các clan sẽ có những hoạt động và nhiệm vụ clan. Clan sẽ nhận được điểm danh vọng khi hoàn thành các nhiệm vụ và hoạt động này.

2.1 Nhận nhiệm vụ clan. Đổ bộ.

2.1.1. Khi bản đồ CW mở, clan sẽ được quyền chọn nhiệm vụ đầu tiên.

2.1.2. Trước khi nhận nhiệm vụ clan, bạn có thể thiết lập các thông số cho tất cả nhiệm vụ clan ở trong màn hình đặc biệt. Đầu tiên, chọn múi giờ chính, trong lúc bạn nhận yêu cầu nhiệm vụ thì sau đó bạn phải lựa chọn cách thức đổ bộ xuống bản đồ CW:

Tham gia trận đánh đổ bộ
Hoặc
Tham gia đấu giá

2.1.3. Nếu clan lựa chọn múi giờ chính để nhận nhiệm vụ và không thể thực hiện việc đổ bộ, thì clan sẽ không nhận được nhiệm vụ. Trong trường hợp này, clan vẫn có thể đổ bộ bằng cách đấu giá trong cùng múi giờ chính này.


2.1.4 Một clan có thể bắt đầu nhiều nhiệm vụ– mỗi nhiệm vụ có thể được tinh chỉnh dựa vào mục

2.1.2. Thêm vào đó, một clan có thể dùng nhiều đơn vị chiến đấu (sư đoàn) để hoàn thành các nhiệm vụ clan tại các vùng đất khác nhau trong cùng mặt trận. Số nhiệm vụ tối đa một clan có thể khởi động là 5.

2.1.5. Khi chọn nhiệm vụ cho clan và sắp đặt múi giờ chính, clan nên cân nhắc các yếu tố sau:

Nếu múi giờ chính được lựa chọn trước khi vòng loại độ bắt đầu (trước hoặc hơn một giờ với múi giờ chính), thì sau đó nhiệm vụ sẽ được xem như đã hoàn thành khi múi giờ chính kết thúc và mảnh mục tiêu được chiếm đóng.

Nếu múi giờ chính được chọn sau khi vòng loại độ bắt đầu (trước một giờ hoặc ít hơn với múi giờ chính), và mảnh mục tiêu của clan trùng với mảnh bạn đang đánh chiếm, clan phải phòng thủ thành công mảnh này trong ngày kế tiếp mới được xem là hoàn thành nhiệm vụ.

2.2. Hoàn thành nhiệm vụ. Chiếm đất.
2.2.1. Một clan có thể bắt đầu hoàn thành các nhiệm vụ clan càng sớm thì sau đó sẽ nhận được yêu cầu của nhiệm vụ kế tiếp theo chủ đề chiến dịch. (Khi bắt đầu nhiệm vụ đầu tiên bạn làm xong càng sớm thì sẽ biết nhiệm vụ tiếp theo và có thể làm tiếp nếu có khả năng)

2.2.2. Mảnh mục tiêu cho nhiệm vụ tiếp theo của clan được chọn là một mảnh xung quanh đất của clan. Với điều kiện:
- Không thuộc sở hữu của clan mình.
- Không là mảnh mục tiêu của clan trong một nhiệm vụ khác của clan mình.
- Không là mảnh đổ bộ.
Trong trường hợp xung quanh không có lãnh thổ nào giáp ranh với hiện tại không phù hợp theo các điều kiện kể trên, mảnh mục tiêu sẽ được chọn ngẫu nhiên từ các mảnh trong cùng thuộc múi giờ.

2.2.3. Mảnh mục tiêu được xem là bị chiếm đóng nếu nó được sở hữu bởi clan khi tất cả các trận đấu ở trong vùng lãnh thổ đó kết thúc kể cả khi không đặt sở chỉ huy trên vùng đất đó.

2.2.4. Clan sẽ nhận được một lượng danh vọng thưởng nhất định cho việc chiếm đóng lãnh thổ mục tiêu trong suốt chiến dịch.
Mô tả
Điểm danh vọng clan
Thưởng khi chiếm được một mảnh mục tiêu
1000
2.2.5. Thêm vào đó ngoài các điểm thưởng được nhắc đến ở mục 2.2.4 clan còn có thể kiếm thêm điểm danh vọng dựa vào mỗi nhiệm vụ được hoàn thành trong chuỗi nhiệm vụ của clan.
Mô tả
Điểm danh vọng clan
Thưởng Nhiệm vụ 1
1000
Thưởng Nhiệm vụ 2
5,000
Thưởng Nhiệm vụ 3
10,000
Thưởng Nhiệm vụ 4
25,000
Thưởng Nhiệm vụ 5
50,000
Thưởng Nhiệm vụ 6
100,000
Thưởng Nhiệm vụ 7
200,000
Thưởng Nhiệm vụ 8
300,000
Thưởng Nhiệm vụ 9
400,000
Thưởng Nhiệm vụ 10
500,000

2.2.6. Trước khi nhận nhiệm vụ trong chuỗi nhiệm vụ trên (dù ở mốc nào), mỗi clan (chỉ huy clan) có 2 sự lựa chọn:

- Tiếp tục theo đuổi các nhiệm vụ đang thực hiện để được số điểm thưởng nhiều hơn khi hoàn thành, khi nhận tiếp các nhiệm vụ với các hoạt động hiện tại thì clan sẽ có được thông tin về lãnh thổ mục tiêu tiếp theo và chủ đất ở thời điểm đó.
- Hủy bỏ nhiệm vụ. Trong trường hợp này clan chỉ sẽ nhận được điểm danh vọng dựa vào mức độ hoàn thành của nhiệm vụ cuối cùng.

Ví dụ: Clan A đã chiếm đóng được mảnh mục tiêu của nhiệm vụ thứ 4. Clan có quyền quyết định dừng lại và lấy 25.000 điểm danh vọng như là phần thưởng hoàn thành mốc 4 hoặc tiếp tục làm tiếp nhiệm vụ thứ 5 để lấy 50.000 nếu hoàn thành được nhiệm vụ thay vì 25.000 của mốc 4.

QUAN TRỌNG: Không cộng dồn điểm từng nhiệm vụ. Làm tới mốc nào sẽ tính tới mốc đó. Vì thế chỉ huy clan phải thật sự cân nhắc khả năng của clan. Vì nếu trong quá trình làm nếu có lỡ thất bại thì sẽ không được điểm danh vọng và reset làm lại từ đầu.


2.2.7. Nếu mà clan không quyết định được tiếp tục hay hủy bỏ nhiệm vụ của mình 3 tiếng trước múi giờ chính thì nhiệm vụ clan sẽ được tự động hủy bỏ và clan sẽ nhận được điểm thưởng tùy vào mức độ hoàn thành của nhiệm vụ cuối cùng.

Ví dụ: Múi giờ chính là 17h thì trước 14h chỉ huy clan phải quyết định đi tiếp hay dừng lại.

2.2.8. Nếu clan thua trận chiến giành lấy lãnh thổ mục tiêu, thì nhiệm vụ clan được xem như là thất bại và sẽ không nhận được điểm thưởng của các nhiệm vụ đã hoàn thành trước đó. (Vì vậy các trận đánh này rất quan trọng)

2.2.9. Sau khi thất bại trong việc hoàn thành nhiệm vụ clan có thêm bắt đầu làm nhiệm vụ mới (chuỗi mới)

2.2.10. Tất cả những thông tin về các hoạt động của clan sẽ hiển thị trên bản đồ.

2.3. Nhiệm vụ phụ
2.3.1. Một clan có thể kiếm điểm danh vọng bằng việc hoàn thành các nhiệm vụ chính của clan mình và ngăn chặn các clan khác hoàn thành nhiệm vụ của họ.

2.3.2. Nếu clan của bạn ngăn chặn được một clan đối địch (hoặc nhiều clan của đối phương) trong việc hoàn thành nhiệm vụ bằng cách chiếm đóng mảnh mục tiêu của kẻ thù. Thì clan của bạn sẽ kiếm được 10% từ điểm thưởng sẽ được thưởng cho clan đối phương nếu họ hoàn thành nhiệm vụ đó. Clan sẽ không nhận được điểm thưởng nếu mảnh đã được chiếm đóng là mảnh mục tiêu của clan.

2.3.3. Chi tiết về các điểm thưởng tiềm năng cho mỗi vùng đất có hiển thị trên bản đồ.

Ví dụ: Nếu clan A ngăn chặn clan B hoàn thành nhiệm vụ mà clan A là chủ mảnh mục tiêu của clan B thì clan A sẽ được 10% điểm thưởng clan B sẽ nhận được hưởng khi chiếm được vùng đất đó.


3.Điểm danh vọng cá nhân

 Chú thích
FP = Điểm FP
FP base : Điểm FP cho từng giai đoạn. = 1000 ( giai đoạn 3)
Battle style : Điểm của loại trận đánh
Event value : Giá trị của từng giai đoạn = 1
Elo : Elo của Clan trong giai đoạn đánh tier 10
Team XP : Điểm Exp toàn đội
Battle XP : Điểm Exp của cả 2 đội tham gia
Team size : Full team hay không. Giai đoạn 3 là : 15 người.

Battle Type Coefficients (Battle_type_c)

Loại trận đánh
Hệ số
Đánh đổ bộ vòng loại
1
Đánh đổ bộ đấu giá
5
Trận chiến với chủ đất hoặc tranh chấp lãnh thổ
5

Elo Rating Coefficients (Elo_c)

Điểm elo của team đối phương
Elo_c
<=1000
1,0
1001–1200
1,1
1201–1400
1,2
1401–1600
1,3
1601–1800
1,4
1801–2000
1,5
3.2  Clan sẽ được số điểm FP cho mỗi trận đánh. Số điểm này cũng là số điểm cho thành viên của Clan đã tham gia trận đánh đó. Vd : Thành viên A của Clan được 36 điểm FP sau trận đánh. Thì Clan A cũng được cộng 36 điểm FP cho trận đánh đó.

Quan trọng: Dàn xếp trận đánh và kết quả trận đấu cũng được xem như vi phạm quy định và sẽ bị phạt bằng việc thu hồi điểm danh vọng clan, cá nhân cùng việc khóa tài khoản theo thời gian quy định.

Trong các tình huống tranh chấp về điểm danh vọng (nghi ngờ dàn xếp, vv...) GM vẫn có quyền yêu cầu replay, ảnh chụp màn hình hay các thông tin liên quan đến việc này. Nếu không cung cấp được replay hay các thông tin kể trên WG có quyền đưa ra án phạt. Vì vậy chúng tôi khuyên bạn nên BẬT tùy chọn LƯU REPLAY trong phần thiết lập.