January 6, 2016

[CP4] Thông báo quan trọng thay đổi thể thức trao phần thưởng Campaign 4.

Về hình thức trao thưởng cũ ắt hẳn các bạn đã được đọc ở ĐÂY
Nhưng mới đây Tanitha đã có một bài viết về thay đổi cơ chế phát phần thưởng với nội dung như sau:

Mặt trận PHÍA ĐÔNG (22 mảnh)
Lượng tăng clan nhận được miễn phí = Lên tới 300 xe cho (3 clan đứng đầu)
Số người nhận xe miễn phí (top danh vọng cá nhân ko thuộc clan top 3)  = Lên tới 300 xe + Phụ kiện 
Tổng xe tặng = 600
Tổng màu ngụy trang được phát = 1050

Mặt trận PHÍA TÂY (68 mảnh)
Lượng tăng clan nhận được miễn phí = Lên tới 700 xe cho (7 clan đứng đầu)
Số người nhận xe miễn phí (top danh vọng cá nhân ko thuộc clan top 7)  = Lên tới 700 xe + Phụ kiện 
Tổng xe tặng = 1400
Tổng màu ngụy trang được phát = 2450


Tổng cộng
Số xe tặng cho clan = 1000 xe cho (10 top đầu (3 ở đông và 7 ở tây)
Số xe tăng cho người chơi có điểm danh vọng cao ko thuộc 10 clan trên = 1000 xe + Phụ kiện giống ở trên.
Tổng xe phát = 2000 xe
Tổng ngụy trang được phát = 3500 

=> Nguyên nhân dẫn đến sự thay đổi này có lẽ là do sever ASIA có tận 8 múi giờ và chia ra 2 mặt trận. 

Lưu ý: Bạn phải tham gia chiến dịch tối thiếu 15 trận và ở trong clan ít nhất 15 ngày mới đủ điều kiện nhận xe.

Và đây là mới chỉ bản kế hoạch của Tanitha. Và Tanitha sẽ xác nhận lại sau khi họp với cộng sự vào lúc 4h chiều giờ VN.