January 16, 2016

[CP4] Trang thông kê quan trọng về chiến dịch mùa 4

Hẳn nhiều bạn cũng đã biết trang này qua nhiều chiến dịch trước và bữa nay mình sẽ có bài nói rõ hơn để anh em nắm bắt và sử dụng trang.

- Đầu tiên link vào trang: http://volknn.ru/4th/en/

- Khi truy cập sẽ thể hiện như hình:


- Choose region: Lựa chọn máy chủ bạn đang tham gia
- Front: Lựa chọn mặt trận (East : Đông - West: Tây
- Enter clantag: Nhập tag clan của bạn 
=> Sau cùng nhần FIND. Chờ khoảng 3~4 giây sẽ có kết quả thống kê như hình dưới (lấy vd clan VPA của mình đang ở mặt trận phía TÂY):Chú thích:
Players in clan: (Tổng thành viên clan)100
Players in TOP700 (guaranteed to get a tank): (Số người top 700 - sẽ có xe)35(35 %)
Players in TOP2450 (get a clan camouflage): (Số người top 2450 - có ngụy trang)87(87 %)
Players who have not glorypoints: (Số người chơi không có điểm danh vọng)3(3 %)
Clan average winrate: (Tỷ lệ chiến thắng trung bình của clan)67.2
Clan position in rating: (Thứ hạng clan)1
Clan fame points: (Danh vọng của clan)63923
Clan licenses (Giấy phép/Suất được xe miễn phí)100

Các bạn tìm tên của mình và dựa vào số liệu, màu sắc, chú thích để biết mình đang ở giai đoạn nào mà phấn đấu.- get a tank with license - Cơ hội lấy xe dựa vào suất của clan (15 trận 15 ngày)
- 1-700 positions - Nằm trong top 700 (Cơ hội lấy xe theo DV cá nhân - clan không top 7)
- get tank with wildcard  - Tương tự như trên
- get only a camouflage - Cơ hội lấy ngụy trang chiến dịch
- have not glorypoints - (Chưa hề có điểm danh vọng)
- get no prizes (Không được xe)
- played less 15 battles (Chơi ít hơn 15 trận)

P/s: Các bạn có thể dùng trang để tìm kiếm thông kê của bất kỳ clan nào không nhất thiết phải là clan bạn đang tham gia.