January 1, 2016

[Cuộc thi] Welcome, 2016! - Chào đón năm 2016

[Cuộc thi] Chào đón năm 2016

Bắt đầu: 31/12/2015 - 13 giờ VN
Kết thúc 08/01/2016 - 13 giờ VN
Cơ chế:
 1. Hoàn thành nhiệm vụ Happy New Year ít nhất 50 lần trong các trận thắng.
 2. Không cần đăng hình cho sự kiện này 
 3. Chỉ các trận đánh trong thời gian sự kiện mới được tính 
Phần thưởng:
 • Type 59 +  Chỗ trống xưởng xe (3 giải)
  • Người chiến thắng sẽ được chọn ngẫu nhiên từ những người chơi hoàn thành thử thách ít nhất 100 lần hoặc hơn. 

 • 1000 vàng (20 Giải)
  • Người chiến thắng sẽ được chọn ngẫu nhiên từ những người chơi hoàn thành thử thách ít nhất 50 lần. 
  • Quan trọng:
 • Không cần đăng hình cho sự kiện này
 • Người chiến thắng sẽ được thông báo qua topic thảo luận trong vòng 1 tuần sau khi sự kiện kết thúc.
 • Phần thưởng sẽ được trao trong vòng 2 tuần kể thử khi người chiến thắng được thông báo (thông thường sẽ sớm hơn) . Phần thưởng sẽ được cập nhật trong bài viết thông báo.