January 4, 2016

Hồi tưởng

Đã 3 năm rồi kể từ Sinh nhật 1 năm VTC. Sau bận ấy anh em chuyển qua ASIA. Thời gian trôi nhanh thật. Vô tình google từ khóa blog ra clip này của LeoVinC3nt