January 7, 2016

[Sự kiện] 2016 is a Winner

[Sự kiện] 2016 is a Winner

Bắt đầu: 08/01/2016 13 giờ VN
Kết thúc: 11/01/2016 13 giờ VN
2016 is a Winner (Giảm giá)
Chuyển kinh nghiệm thường sang kinh nghiệm tự do 
Tỉ giá chuyển Exp thường sang Exp tự do được thay đổi tạm thời như sau:
1 vàng35 EXP
Giảm giá 50%
  •  Trang bị
  •  Chỗ trống xưởng xe

Nhiệm vụ: Back to Normal
Mục tiêu:
Thắng trận đấu
Điều kiện:
  • Nằm trong Top 10 kinh nghiệm phe bạn.
  • Được làm nhiều lần
Phần thưởng:
  • x2 Kinh nghiệm chiến đấu