January 19, 2016

[Sự kiện] Chạy đua cùng Centurion Action X


Xin chào các bạn.

Không lâu trước đó ở bản cập nhật 9.12 trải qua quá trình Common Test, chúng thôi đã từng thông báo rằng FV4202 sẽ được đưa ra khỏi cây công nghệ, và thay vào đó là Centurion Action X. Tuy nhiên, chúng tôi cũng tiết lộ rằng sẽ có kế hoạch đưa FV4202 trở lại trong thời gian tới.

Giờ đây chính là thời điểm đó.

Bắt đầu từ ngày 05 tháng hai, một chuỗi nhiệm vụ cho phép người chơi lấy FV4202 về xưởng. Tuy vậy, Dưới hình thức là MT cấp VIII premium của Anh, lấy được nó quả không dễ dàng; tất nhiên hoàn thành được những nhiệm vụ dưới nghĩa là bạn xứng đáng có được nó.

Chú ý: FV4202 sẽ được bán trong web shop ngay sau khi sự kiện kết thúc.

Chi tiết tất các nhiệm vụ được ghi rõ ở phía dưới. Chúc các bạn may mắn.

[Sự kiện] Chạy đua cùng Centurion Action X

Bắt đầu: 05/02/2016 - 13 giờ VN
Kết thúc: 19/02/2016 - 13 giờ VN
Lưu ý: Người chơi PHẢI nghiên cứu Centurion Action X trước đó mới có thể thấy được nhiệm vụ.
Nhiệm vụ 1: Kiếm 750 Exp trắng bằng Centurion AX (1)
Mục tiêu:
Kiếm 750 Exp trắng trong một trận đánh 
Điều kiện:
 • Chỉ exp trắng mới được tính.
 • Phải sử dụng xe Centurion Action X
 • Mỗi ngày chỉ được làm một lần.
Phần thưởng:
 • x3 kinh nghiệm kíp lái


Nhiệm vụ 2 : Hoàn thành nhiệm vụ (1) "Kiếm 750 Exp trắng bằng Centurion AX" 10 lần
Mục tiêu:
Chơi một trận đánh ngẫu nhiên
Điều kiện:
 • Phải Hoàn thành nhiệm vụ (1) "Kiếm 750 Exp trắng bằng Centurion AX" 10 lần
 • Mỗi tài khoản chi được làm 1 lần.
Phần thưởng:
 • Thông nòng tăng cỡ trung

Nhiệm vụ 3: Gây ra 450K sát thương bằng tăng Tier VIII-X (2)
Mục tiêu:
Gây ra 450.000 sát thương hoặc hơn thông qua trận đánh ngẫu nhiên.
Điều kiện:
 • Chỉ sử dụng tank cấp 8~10
 • Mỗi tài khoản chi được làm một lần
Phần thưởng:
 • Trang bị Ngắm nhanh

Nhiệm vụ 4: Nhận FV4202 cho việc hoàn thành cuộc đua
Mục tiêu:
Chơi một trận bất kỳ.
Điều kiện:
 • Hoàn thành nhiệm vụ (1) - 10 lần
 • Hoàn thành nhiệm vụ (2) - 450k sát thương
 • Mỗi tài khoản chi được làm một lần.
Phẩn thưởng:
 • Tăng hạng trung cấp 8 - FV4202 (Kíp lái 50%)
 • 1x Chỗ trống xưởng xe

Tóm tắt: 
- Nhiệm vụ 1 là kiếm 750 exp bằng việc sử dụng Centurion AX.
- Làm nhiệm vụ 1 được 10 lần là xong nhiệm vụ 2
- Nhiệm vụ 3 là bắn đc 450k dam
- Nhiệm vụ 4 là bắn 1 trận bất kỳ khi đã xong nhiệm vụ 2, 3