January 29, 2016

[Sự kiện] Mừng Tết Nguyên Đán


[Sự kiện] Mừng Tết Nguyên Đán

Bắt đầu: 29/01 - 13 giờ VN
Kết thúc: 06/02 - 13 giờ VN

Nhiệm vụ: Chuẩn bị đón Tết #1
Chú ý: Nhiệm vụ chỉ có sẵn từ 29/01 đến 30/01
Mục tiêu:
Chiến thắng 3 trận và nằm trong top 3 kinh nghiệm phe bạn.
Điều kiện:
 • Mỗi tài khoản chỉ được làm một lần
Phần thưởng:
 • 1x Mảnh thép đệm nhỏ

Nhiệm vụ: Chuẩn bị đón Tết #2
Chú ý: Nhiệm vụ chỉ có sẵn từ 30/01 đến 31/01
Mục tiêu :
Chiến thắng 3 trận và nằm trong top 3 kinh nghiệm phe bạn.
Điều kiện:
 • Mỗi tài khoản chỉ được làm một lần
Phần thưởng:
 • 3x Bộ sửa chữa nhỏ
 • 3x Bộ cứu thương nhỏ


Nhiệm vụ: Chuẩn bị đón Tết #3
Chú ý: Nhiệm vụ chỉ có sẵn từ 31/01 đến 01/02
Mục tiêu :
Chiến thắng 3 trận và nằm trong top 3 kinh nghiệm phe bạn.
Điều kiện:
 • Mỗi tài khoản chỉ được làm một lần
Phần thưởng:
 • 3x Chữa cháy cỡ nhỏ
 • 3x Bộ cứu thương nhỏ

Nhiệm vụ: Chuẩn bị đón Tết #4
Chú ý: Nhiệm vụ chỉ có sẵn từ 01/02 đến 02/02
Mục tiêu :
Chiến thắng 3 trận và nằm trong top 3 kinh nghiệm phe bạn.
Điều kiện:
 • Mỗi tài khoản chỉ được làm một lần
Phần thưởng:
 • 3x Chữa Cháy Lớn
 • 3x Bộ Cứu Thương Lớn
 • 3x Bộ Giảm Tốc (Tăng 10% mã lực)

Mission: Chuẩn bị đón Tết #5
Chú ý: Nhiệm vụ chỉ có sẵn từ 02/02 đến 03/02
Mục tiêu:
Chiến thắng 3 trận và nằm trong top 3 kinh nghiệm phe bạn.
Điều kiện:
 • Mỗi tài khoản chỉ được làm một lần
Phần thưởng:
 • 1x Thùng đạn ướt

Nhiệm vụ: Chuẩn bị đón Tết #6
Chú ý: Nhiệm vụ chỉ có sẵn từ 03/02 đến 04/02
Mục tiêu:
Chiến thắng 3 trận và nằm trong top 3 kinh nghiệm phe bạn.
Điều kiện:
 • Mỗi tài khoản chỉ được làm một lần
Phần thưởng:
 • 3x Dầu máy 5% (LX)
 • 3x Dầu máy 5% (#)
 • 3x Bình xăng 100 Octan - 10%

Nhiệm vụ: Chuẩn bị đón Tết #7
Chú ý: Nhiệm vụ chỉ có sẵn từ 04/02 đến 05/02
Mục tiêu:
Chiến thắng 3 trận và nằm trong top 3 kinh nghiệm phe bạn.
Điều kiện:
 • Mỗi tài khoản chỉ được làm một lần
Phần thưởng:
 • 3x Chữa cháy lớn
 • 3x Sửa chữa lớn
 • 3x Cứu thương lớn

Nhiệm vụ: Chuẩn bị đón Tết #8
Chú ý: Nhiệm vụ chỉ có sẵn từ 05/02 đến 06/02
Mục tiêu:
Chiến thắng 3 trận và nằm trong top 3 kinh nghiệm phe bạn.
Điệu kiện:
 • Mỗi tài khoản chỉ làm một lần
Phần thưởng:
 • 1x Quạt thông gió loại 1

Nhiệm vụ: Chúc mừng Năm Mới
Mục tiêu:
Nằm trong top 10 kinh nghiệm phe bạn.
Điều kiện:
 • Ngẫu nhiên, 7 vs 7, Nhiệm vụ cá nhân, Trận đánh pháo đài
 • Làm nhiều lần
Phần thưởng:
 • x2 Kinh nghiệm kíp lái

Anchor[Cuộc thi] Mừng tết Nguyên Đán

Bắt đầu: 29/01 - 13 giờ VN
Kết thúc: 06/02 - 13 giờ VN
Cơ chế:
 1. Hoàn thành 8 nhiệm vụ Chuẩn bị đón tết có sẵn trong từng giai đoạn.
  • 29~30/01: Chuẩn bị đón tết #1
  • 30~31/01: Chuẩn bị đón tết #2
  • 31/01 ~ 01/02: Chuẩn bị đón tết #3
  • 1~2/02: Chuẩn bị đón tết #4
  • 2~3/02: Chuẩn bị đón tết #5
  • 3~4/02Chuẩn bị đón tết #6
  • 4~5/02Chuẩn bị đón tết #7
  • 5~6/02Chuẩn bị đón tết #8
 2. Không cần chụp hình đăng ảnh cho sự kiện này.
 3. Chỉ những trận đánh diễn ra trong thời gian sự kiện mới được tính.

Phần thưởng:
 • Type 59 + chỗ trống xưởng xe (2 giải)
  • Ngẫu nhiên chọn người chơi hoàn thành tất cả 8 nhiệm vụ đón tết
 • 800 vàng(20 giải)
  • Ngẫu nhiên chọn người chơi hoàn thành ít nhất 5 nhiệm vụ đón tết
Quan trọng:
 • Người chiến thắng sẽ được thông báo qua topic của diễn đàn trong vòng 1 tuần kể từ lúc event kết thúc. 
 • Phần thưởng sẽ được trao trong vòng 1 tuần kể từ khi người chiến thắng được công bố (thường sẽ sớm hơn).