March 31, 2016

Hướng dẫn kiểm tra số trận CW của bạn

March 11, 2016

[9.14] Những thay đổi ở phiên bản 9.14

Các thay đổi ở 9.14

Cải thiện hệ thống vật lý di chuyển của xe
  1. Thêm hình thức mới cho di chuyển của xe, cũng như va chạm của xe với bề mặt, vật thể và các xe khác.
  2. Thêm loại hình tập trận mới, thích hợp với các điều chỉnh về xe và điều khiển trong phiên bản mới này.
  3. Thêm hiệu ứng hình ảnh mới cho xe di chuyển và chuyển động (trơn trượt, trượt xe)
  4. Làm lại cơ chế xe khi xe va chạm hoặc húc nhau với các xe khác.
  5. Thêm cơ chế lật ngửa xe.