April 5, 2016

Chế độ "Chiến đấu tới cùng", loại bỏ nhiệm vụ cá nhân

Nguồn: http://worldoftanks.asia/en/news/pc-browser/21/rampage-mode-personal-missions-to-be-removed/

Xin chào các bạn!
Sau khi tập hợp hàng hoạt phản hồi và kiến nghị từ nhiều tháng qua, chúng tôi đi đến kết luận chế độ chơi Rampage (Chiến đấu tới chùng) không đáp ứng được kỳ vọng của cộng đồng và vẫn cần làm nhiều việc để hoàn thiện.

Chúng tôi luôn quan tâm đến những phản hồi nhận được từ người chơi, cũng như khoảng thời gian các trận đánh của chế độ này diễn ra, giờ đây chúng tôi có đầy đủ dữ liệu để làm việc và nhận thấy rằng chế độ "chiến đấu tới cùng" không thể hiện tốt như  nó phải làm và tại sao nó cũng không phổ biến cho lắm. Với những điều trên, chúng tôi quyết định rút chế độ chiến đấu tới cùng ra khỏi game trong bản cập nhật tới.

Khi chế độ này bị loại bỏ chúng tôi sẽ giới thiệu chế độ khác cùng nhiều gameplay mới (hồi sinh, trận đánh nhiều đội. tham gia trận đánh với việc có thể sử dụng nhiều xe). Việc này đã mở khả năng lớn để phát triển WOT nhiều hơn nữa. Điều này có nghĩa là các tính năng này có thể được ra mắt lại ở game trong tương lai, một phần hoặc toàn bộ, có thể là một phiên bản cải tiến của chiến đấu tới cùng.


Nhiệm vụ của chế độ Chiến đấu tới cùng sẽ không còn khả dụng. Tất cả phần thưởng đã nhận được bằng việc hoàn thành nhiệm vụ sẽ được giữ lại cho người chơi. Sẽ không có bồi thường cho những nhiệm vụ chưa hoàn thành cho đến lúc những nhiệm vụ bị loại bỏ.
Ravaged Capital and Berlin Maps

Bản đồ  Ravaged Capital (Paris) và Berlin độc quyền của chế độ này sẽ được làm lại và ra mắt cho trận đánh ngẫu nhiên (public) trong tương lai.
About the Mission Rewards

Tăng hạng trung T-22 phần thưởng chính thức của chế độ sẽ được giữ lại cho người chơi đã hoàn thành xong trước khi chế độ này được loại bỏ. .

Tuy nhiên chiếc tăng này sẽ được cân bằng lại trong bản cập nhật sắp tới để nó có khả năng thực chiến trong trận đánh ngẫu nhiên và ngang bằng với các xe 10 cùng cấp.

P/s: Trang gamethuaz.com mà lấy bài của mình thì nhớ để nguồn cho công sức mình dịch nhé!

No comments:

Post a Comment