May 25, 2016

[9.15] Cơ chế thưởng exp khi trung đội cùng tier và phạt khi lệch tier

Vào bản 9.15 sẽ áp dụng cơ chế thưởng exp khi trung đội cùng tier và phạt khi lệch tier. Mục đích của việc này nhằm hạn chế việc lập trung đội mang tích chất troll kiểu tier 1 vào room 10 làm ảnh hưởng kết quả trận đấu. Cụ thể như sau:

1. Thưởng khi trung đội cùng tier. Ví dụ 3 xe trung đội cùng tier 10, 9, 8...


Khi trung đội cùng tier sẽ được thưởng thêm kinh nghiệm cho trận đánh dù thắng/thua theo phần trăm.
- Trung đội tier 1-3 ko được thưởng kinh nghiệm
- Trung đội tier 4 được 1% khi thắng hoặc thua
- Trung đội tier 5 được 2% khi thắng hoặc thua
- Trung đội tier 6 được 3% khi thắng hoặc thua
- Trung đội tier 7 được 5% khi thắng và 4% khi thua
- Trung đội tier 8 được 10% khi thắng và 5% khi thua
- Trung đội tier 9 được 15% khi thắng và 10% khi thua
- Trung đội tier 10 được 20% khi thắng và 15% khi thua2. Phạt khi trung đội lệch tier. Lệch tier được tính là lấy tier cao nhất trong đội trừ tier thấp nhất. Ví dụ trung đội tier 10 có xe tier 6 là lệch 4 tier.
- Lệch 1~3 tier sẽ không bị phạt.
- Lệch 4 tier trừ 10% kinh nghiệm
- Lệch 5 tier trừ 20% kinh nghiệm
- Lệch 6 tier trừ 30% kinh nghiệm
- Lệch 7 tier trừ 40% kinh nghiệm
- Lệch 8~9 tier trừ 50% kinh nghiệm.

Do đó, có thể nhận thấy việc lập trung đội troll có thể được hạn chế đáng kể. Nhưng nếu có chủ ý không cần exp thì vẫn có thể xảy ra.

Thông báo thưởng phạt kinh nghiệm ở trong game


Khi người chơi sẵn sàng xe lệch tier sẽ có cảnh bảo như hìnhNo comments:

Post a Comment