June 8, 2016

[Sandbox] Change log lần 1 của sever thử nghiệm cân bằng xe

Nguồn: Bùi Dũng


Nhằm mục đích cân bằng lại toàn bộ xe tier 8 - 10 cũng như định hình lại vai trò, nhiệm vụ của từng xe. Do đó, WG đã mở một sever thử nghiệm có giới hạn người tham gia cho thử nghiệm này.
Để đăng ký trở thành người may mắn tham gia test các bạn vào ĐÂY

Lưu ý: Change log này chưa phải là chính thức nên có thể thay đổi và có tính chất tham khảo

Hiện tại ở server test Sandbox dùng cho chiến dịch cân bằng toàn cầu đã có sự thay đổi khá mạnh về tốc độ quay xe cũng như quay tháp pháo, độ sát thương và độ xuyên giữa các xe, để phân biệt rõ ràng vai trò của từng xe, dưới đây là 1 vài ví dụ tiêu biểu:
* Thông số với lính 100%, thông nòng, cân bằng và quạt được lắp vào
1. IS-6
– Tầm nhìn tăng từ 357.5 lên thành 367.7m
– Tốc độ quay tháp giảm từ 25.6 xuống còn 12.8 độ/s
– Tốc độ quay xe giảm từ 26 xuống còn 24 độ/s
2. IS-3
– Tầm nhìn tăng từ 357.5 lên thành 367.7m
– Tốc độ quay tháp giảm từ 27.7 xuống còn 12.8 độ/s
– Tốc độ quay xe giảm từ 30 xuống còn 24 độ/s
3. Tiger II
– Sát thương giảm từ 320 xuống còn 290
– DPM giảm từ 2187.5 xuống còn 1982.5
– Tầm nhìn giảm từ 398.4, xuống còn 367.7m
– Tốc độ quay tháp pháo giảm từ 28.8 xuống còn 12.8 độ/s
– Tốc độ quay xe giảm từ 28 xuống còn 24 độ/s
4. T-34-3
– Tốc độ quay tháp giảm từ 49.1 xuống còn 26.7 độ/s
– Tốc độ quay thân giảm từ 28 xuống còn 24 độ/s (dafuq O.o)
5. Ru 251
– Sát thương giảm từ 240 xuống còn 220
– DPM giảm từ 2752.1 xuống còn 2522.7
– Tầm nhìn tăng từ 408.6 lên thành 439.2m
– Tốc độ quay tháp pháo giảm từ 46.9 xuống còn 37.3 độ/s
– Tốc độ quay thân tăng từ 44 lên thành 65 độ/s

6. Leopard 1
– Độ xuyên đạn APCR tăng từ 268 lên thành 330mm (vl :v )
– Sát thương giảm từ 390 xuống còn 350
– DPM giảm từ 2804.9 xuống còn 2433.3
– Thời gian nạp đạn giảm từ 8.342 xuống còn 6.952s
– Độ chính xác tăng từ 0.288 lên thành 0.144
– Thời gian ngắm giảm từ 1.82 xuống còn 1.44
– Tốc độ quay tháp giảm từ 37.5 xuống thành 27.1 độ/s
– Tốc độ quay xe giảm từ 54 xuống thành 40 độ/s
– Máu giảm từ 1950 xuống còn 1600
7. Centurion Action X
– Độ xuyên đạn APCR giảm từ 268 xuống còn 255
– Sát thương tăng từ 390 lên thành 400
– DPM giảm từ 3224.1 xuống còn 3159.8
– Thời gian nạp đạn tăng từ 7.258 lên thành 7.595s
– Tầm nhìn giảm từ 418.8 xuống còn 388.1m
– Độ chính xác giảm từ 0.3 lên thành 0.328
– Thời gian ngắm giảm từ 1.97 xuống còn 1.78s
– Tốc độ quay thân giảm từ 50 độ xuống còn 30 độ/s
8. T30
– Sát thương giảm từ 750 xuống còn 700
– DPM giảm từ 2539.1 xuống còn 2369.8
– Tầm nhìn giảm từ 388.1 xuống còn 347.3m
– Tốc độ quay tháp pháo giảm từ 19.2 xuống còn 8.5 độ/s =))))))))
– Tốc độ quay xe giảm từ 22 xuống còn 12 độ/s
– Máu tăng từ 1650 lên thành 1900
9. Grille 15
– Độ xuyên giảm từ 279 xuống còn 275mm
– Sát thương giảm từ 750 xuống còn 700
– DPM giảm từ 3160.2 xuống còn 3041.7
– Tầm nhìn giảm từ 390 xuống còn 360m
– Độ chính xác tăng từ 0.259 lên thành 0.173
– Tốc độ quay tháp giảm từ 20.9 xuống còn 10.4 độ/s
– Tốc độ quay thân giảm từ 24 xuống còn 20 độ/s
10. Jagdpanzer E-100
– Độ xuyên tăng từ 299 lên thành 300mm
– Sát thương giảm từ 1050, xuống còn 950
– DPM giảm từ 2904.7 xuống còn 2628
– Tầm nhìn giảm từ 398.4 xuống còn 357.5m
– Độ chính xác tăng từ 0.328 lên thành 0.234
– Thời gian ngắm giảm từ 2.53 xuống còn 2.34
– Tốc độ quay xe giảm từ 20 xuống còn 16 độ/s
– Máu giảm từ 2200 xuống còn 2000
11. AMX 13 90
– Sát thương giảm từ 240 xuống còn 220
– DPM giảm từ 1603.9 xuống còn 1470.2
– Tầm nhìn tăng từ 449.4 lên thành 483.1
– Tốc độ quay tháp giảm từ 49.1 xuống còn 37.3 độ/s
– Tốc độ quay thân tăng từ 40 lên thành 65 độ/s
12. Conqueror Gun Carriage
– Tầm nhìn giảm từ 357.5 xuống còn 296.2
– Thời gian ngắm giảm từ 7.51 xuống còn 5.55s (good :3 )
–Thông số quay xe cũng đã thay đổi nhưng chưa thấy cập nhật ở đây
13. Object 430
– Độ xuyên giảm từ 264 xuống còn 255mm
– Sát thương giảm từ 320 xuống còn 300
– DPM tăng từ 3554.8 lên thành 4265.7
– Thời gian nạp đạn giảm từ 5.401 xuống còn 4.22s
– Tầm nhìn giảm từ 408.6 xuống còn 306.4 (WTF :v )
– Chính xác tăng từ 0.356 lên thành 0.347
– Thời gian ngắm giảm từ 2.16 xuống còn 1.41s
– Tốc độ quay thân và tháp pháo cũng đã thay đổi nhưng chưa thấy cập nhật ở đây
14. T110E5
– Độ xuyên tăng từ 258 lên thành 260mm
– Tầm nhìn giảm từ 408.6 xuống còn 337.1m
– Độ chính xác giảm từ 0.328 xuống còn 0.375
– Thời gian ngắm tăng từ 1.88 lên thành 2.16
– Tốc độ quay tháp giảm từ 34.1 xuống còn 14.9 độ/s
– Tốc độ quay thân giảm từ 30 xuống còn 24 độ/s
– Máu tăng từ 2200 lên thành 2400
15. M48A1 Patton
– Độ xuyên giảm từ 268 xuống còn 255mm
– Sát thương tăng từ 390 lên thành 400m
– DPM giảm từ 3320.6 xuống còn 3159.8
– Thời gian nạp đạn tăng từ 7.047 lên thành 7.595s
– Tầm nhìn giảm từ 429 xuống còn 408.6m
– Độ chính xác tăng từ 0.338 lên thành 0.328
– Tốc độ quay tháp giảm từ 42.7 xuống còn 32 độ/s
– Tốc độ quay thân giảm từ 50 xuống còn 30 độ/s
16. E-100
– Độ xuyên tăng từ 235 lên thành 250mm
– Sát thương giảm từ 750 xuống còn 700
– DPM tăng từ 2666.1 lên thành 2764.8
– Thời gian nạp đạn giảm từ 16.879 xuống còn 15.191s
– Tầm nhìn giảm từ 408.6 xuống còn 367.7m
– Độ chính xác tăng từ 0.375 lên thành 0.328
– Tốc độ quay tháp giảm từ 21.3 xuống còn 14.9 độ/s
– Máu giảm từ 2700 xuống còn 2500
17. T-62A
– Độ xuyên giảm từ 268 xuống còn 255mm
– Sát thương giảm từ 320 xuống còn 300
– DPM tăng từ 3447 lên thành 4265.7
– Thời gian nạp đạn giảm từ 5.57 xuống còn 4.22s
– Tầm nhìn giảm từ 408.6 xuống còn 306.4
– Chính xác giảm từ 0.319 xuống còn 0.347
– Tốc độ ngắm giảm từ 1.88 xuống còn 1.41s
– Tốc độ quay tháp giảm từ 51.2 xuống còn 32 độ/s
– Tốc độ quay thân giảm từ 56 xuống còn 40 độ
– Máu tăng từ 1950 lên thành 2000

Mọi người nghĩ thế nào về sự thay đổi này? Cá nhân mình nghĩ nếu cái này là thật thì meta med mới sẽ là M48 + Leo 1 thống trị :)) và E-100 sẽ thành HT Phổ biến :v LT sẽ cực kỳ cơ động và hữu dụng hơn. (Trích Bùi Dũng)

Chốt: Sự thay đổi này khiến nhiều con xe trở nên quái vật ở một số lĩnh vực.
LT là tầm nhìn
MT LX: Sức mạnh của súng DPM cao nhả đạn như súng máy :D
MT Đức: Siêu bắn tỉa, núp tỉa và chạy tỉa
HT: Buff một số cái và lệ thuộc vào LT hoặc MT nhiều hơn
TD: Giảm chút sát thương và một số thứ khác và giống như HT càng lệ thuộc vào MT và LT
SPG: Chưa đủ thông số để nói nhưng pháo sẽ ngắm nhanh hơn, load nhanh hơn và giảm sát thương đáng kể để tăng vai trò hỗ trợ hơn là sát thương.

No comments:

Post a Comment