June 11, 2016

[Sandbox] Change log lần 2 của sever thử nghiệm cân bằng xe


Như các bạn đã biết mình từng đăng change log lần 1 ở đây. Và đây sẽ là change log lần 2 gồm toàn bộ tăng cấp 10 trong cây công nghệ WOT. Do số lượng thông tin lớn mình đã tổng hợp ở bảng tính Excel để mọi người tiện theo dõi.

Để xem change log lần 2 xin mời các bạn  CLICK VÀO ĐÂY hoặc hình dưới:


No comments:

Post a Comment