June 11, 2016

[Sandbox] Mô hình giáp 113 HD ở Sandbox

Mặt thân trước và gầm: 120mm
Giáp tháp pháo mặt trước: 290mm
Giáp hông: 90mm+20mm giáp rỗng
Giáp tháp pháo hai bên: 220mm và 180mm
Giáp mặt sau: tháp sau 80mm- đuôi sau 70mm


Nguồn: https://thearmoredpatrol.com/2016/06/11/sandbox-new-113-hd-armor/

No comments:

Post a Comment