June 11, 2016

[Sandbox] T57 HT, FV215b(183) và 113 ra mắt model HD ở sever test Sandbox


T57 Heavy Tank:

FV215b (183):
113: 


Cuối cùng là hình trong xưởng xe.
T57 HT dữ dằn rất menly
113 Cũng khỏe khoắn không kém cạnh
183 mặt trước được xử lý khá đẹp nhưng mặt sau hơi thô
Nguồn: https://thearmoredpatrol.com/2016/06/10/sandbox-t57-ht-113-fv215b183-hd-models-sneak-peek/

No comments:

Post a Comment