June 18, 2016

Series ảnh toàn bộ tank HD cho bản 9.15.1 ( Nhiều ảnh dung lượng nặng, ai dùng mobile khuyến cáo không nên xem )


Nguồn: WOT-NEWS:

Ở bản 9.15.1 sẽ có những xe sau được lên HD: МТ-25, G.W. E 100, FV304, Jagdpanzer 38(t) Hetzer, Dicker Max, Pz.Kpfw. III, E 75, Waffentrager auf Pz. IV, АТ-1, AMX 13 75, SU-100Y, SU-100М1, T57 Heavy Tank, Großtraktor – Krupp, M37, 113, G.W. Tiger (P), 121, M22 Locust, FV215b (183), M8A1, T-34-1, Rhm.-Borsig Waffentrager, G.W. Panther. Sau đây là toàn bộ album ảnh mẫu cho tất cả các loại xe trên:
1. MT-252. G.W E1003. FV304

4. Jagdpanzer 38(t) Hetzer

5. Dicker Max
6.  Pz.Kpfw. III
7. E 75
8. Waffentrager auf Pz. IV
9. AT-1
10. AMX 13 75
11. SU-100Y
12. SU-100M1
13. T57 Heavy
14. Großtraktor – Krupp
15. M37
16. 113

17. G.W. Tiger (P)
18. 121
19. M22 Locust

20. FV215b (183)
21. M8A1
22. T-34-1
23. Rhm.-Borsig Waffentrager
24. G.W. Panther


No comments:

Post a Comment