June 10, 2016

[Sự kiện] Trước trận cầu
[Sự kiện] Trước trận cầu

Bắt đầu:  10/06/2016 13h giờ VN
Kết thúc13/06/2016 13h giờ VN

Before the Games! (Giảm giá)
Giảm 50%:
 •  Tất cả xe premium cấp 2 - 5
 •  Đào tạo kíp lái
 •  Chữ khắc và biểu tượng
Giảm 30%:
 •  Tất cả xe premium cấp 6 - 7
Giảm 15%:
 •  Löwe
 •  FV 4202 (P)

Missions

Nhiệm vụ: European Championship 2016
Mục tiêu:
Trận đánh ngẫu nhiên, 7 vs 7 , Đá bóng, Pháo đài
Điều kiện:
 • Có thể làm nhiều lần
Phần thưởng:
 • x3 Kinh nghiệm kíp lái

Nhiệm vụ: Let's Win This!
Mục tiêu:
Thắng 15 trận và nằm trong top 10 kinh nghiệm team bạn.
Điều kiện:
 • Trận đánh ngẫu nhiên
 • Trung đội
 • Mỗi tài khoản làm một lần
Phần thưởng:
 •  5x Sửa chữa lớn
 •  5x Cứu thương lớn
 •  5x Chữa cháy tự động

No comments:

Post a Comment