July 22, 2016

[Sự kiện] Hốt Type 59 trong tầm tay


Tiếp tục tuần lễ ăn mừng kỉ niệm sinh nhật WG. Type 59 lại được đem ra làm phần thưởng

Bắt đầu: 19/08/2016
Kết thúc: Hết ngày 31/08/2016

Đăng ký:
 1. Cho chúng tôi biết bạn tham gia sự kiện bằng việc đăng bài với nội dung "Count me in!" vào bài viết đăng ký ở đây. (Quan trọng: Phải đăng ký mới được tính)
 2. Người chơi không được dùng tài khoản tham gia sự kiện khác với tài khoản diễn đàn dùng để đăng ký.
 3. Đăng ký sẽ đóng vào 13 giờ ngày 26/08/2016


Thể lệ:
 1. Chỉ tính ở trận đánh ngẫu nhiên và từ tier 5 trở lên.
 2. Đạt các thành tựu theo điều kiện dưới đây trong cùng một trận
  • THU THẬP 18 CÁI HUY CHƯƠNG ANH HÙNG - Epic Achievements (Pool, Kolobanov, Fadin..). DANH SÁCH HUY CHƯƠNG Ở ĐÂY
  • Bao gồm cả huy chương Stark's Medal và Gore's Medal của pháo cũng được tính.
 3. Huy chương kiếm được qua nhiều trận.
 4. Phần thưởng:
  •  Type 59 + Trỗ trống xưởng xe (10 giải):
   • Ngẫu nhiên rút ra 10 người có ít nhất 18 huy chương anh hùng
  •  500 gold (50 giải):
   • Rút ngẫu nhiên từ người chơi có ít nhất 9 huy chương anh hùng
 5. Người chơi không cần đăng hình hay replay cho sự kiện này miễn là bạn đã đăng ký ở trên
 6. Chỉ có các trận đánh trong thời gian sự kiện mới được tính.

Quan trọng:
 • Người chiến thắng sẽ được thông báo qua bài viết thảo luận trong vòng 1 tuần sau khi sự kiện kết thúc.
 • Giải thưởng sẽ được trao trong vòng 1 tuần sau khi người chiến thắng được công bố.
No comments:

Post a Comment